Cezaevinde formalite bekleyen 14 kişi öldü

Cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümlüler bir an önce sağlıklarına kavuşabilmek için tahliye edilmeyi bekliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre 14 kişi haklarında gerekli raporun hazırlanmasını beklerken yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet- Hasta hükümlülerin, cezaevi koşullarında tedavi edilemeyen hastalıklarının tedavisi için yapılan yasal düzenleme sonuçsuz kaldı. Yasanın yürürlüğe girdiği 31 Ocak 2013 tarihinden bu yana 14 kişi, mahkemenin tahliye kararı vermesi içiin gerekli formaliteleri beklerken öldü. Bugüne kadar yasadan yararlanmak için başvuran 460 kişiden sadece 43 kişinin infazı ertelendi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in verdiği bilgiye göre hasta hükümlü ve tutuklulara infazın ertelenmesi hakkı tanıyan yasadan yararlanmak isteyen 460 kişi başvuruda bulundu. Adli Tıp Kurumu raporları üzerinden yapılan incelemelerden sonra 43 kişi serbest bırakıldı. 43 kişinin yaptığı başvuru ise kabul edilmedi. Açıklamaya göre 113 kişi hakkında düzenlenecek Adli Tıp raporunu, 216 kişi ise tam teşekküllü hastanenin vereceği raporu bekliyor.

Bakan Ergin'in, 3 kişinin koşullu, 13 kişinin ise denetimli serbestlik hükümleri çerçevesinde serbest kaldığını ifade ederken 7 tutuklunun da düzenlemeden yararlanarak serbest kaldığını dile getirdi.

Manisa Milletvekili Özel'in “Yapılan düzenleme gereği Adli Tıp Kurumu’ndan “yaşamını tek başına sürdüremez” raporu alsa bile Savcı tarafından ‘toplum için tehlikeli değildir’ kararı olmadığı için tahliye edilmeyen kaç mahkum vardır?” sorusuna ise Bakan Ergin bilgisi olmadığı yanıtını verdi

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ise “Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.” hükmüne yer verilmişti.

16 Eylül 2013

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

İlişkili İçerik