'İş cinayetleri ve hasta tutukluların durumu incelensin'