Elazığ 2 No'lu Hapishanede Devrimci Tutsaklara Saldırı

Elazığ Hapishanesinde kalan tutsaklardan Cemalettin Gürsoy'un kardeşinin saldırılar hakkında verdiği bilgileri yayınlıyoruz:

BASINA VE KAMUOYUNA

"Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde nde devrimci tutsaklara yönelik hak gaspı baskı ve işkenceye varan uygulamalar devam etmektedir.

Son olarak, 30 Temmuz 2017 tarihinde D- 3 hücresinde tutulan; Ercan BİNAY, Cemalettin GüRSOY ve Mustafa AYTAÇ gardiyanların saldırısına maruz kalıp tek kişilik hücrelere konuldular.

Hiçbir hukuki idari dayanağı bulunmayan bu uygulama, hücrelerde içme suyu sabun ve yatak başta olmak üzere hiç bir ihtiyaç ve temizlik malzemesi verilmeyerek işkenceye dönüştürülmüştür.

Hapishane idaresi bu uygulamalarına dayanak oluşturmak amacıyla tutsaklara yönelik düzmece iddialarla (Gardiyanları darp etmek vb.) soruşturma açmıştır.

Ağabeyim Cemalettin GüRSOY ile yaptığım 01.08.2017 tarihli görüşmede kendisi, mahpuslara yönelik saldırı ve tehditlerin daha da boyutlanacağı endişesini taşıdıklarını uygulanan tüm insanlık onurunu zedeleyici, baskıcı, keyfi uygulamalara karşı direneceklerini tüm devrimci demokrat kamuoyu ve insan hakkı savunucularının da desteğini beklediklerini iletmiştir.

Tüm bu konularla ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsağlığı'na tarafımdan suç duyurusu yapılmıştır.

Desteğinizi bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. "

Tutsak Yakını: Hüseyin Gürsoy

(Fotoğraf Tutsak Cemalettin Gürsoy'a aittir)

İlişkili İçerik