GOLİK Tutsakların karikatür dergisi yeni sayısı çıktı

Golik. Politik tutsaklaın ürünlerinin yer aldığı Kürtçe karikatür dergisi.

İletişim adresi:

Mehmet Boğatekin. F tipi hapishane. B2-1-54 BOLU