İHD, Kürt mahpuslara uygulanan sevkler toplumsal bir işkenceye dönüştü

Cezaevleri 12 Eylül darbesiyle birlikte hiç gündemden düşmeyen toplumsal, kanayan bir yara olmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde oluşan tepki sonucu çıkarılan iyileştirmeyi ifade eden genelgelerde uygulanmıyor, kağıt üzerinde kalıyor. Egemenlerin acımasızca uyguladığı vahşet görünümündeki katliamlara dönüşen operasyonlar ise hala hafızalardaki yerini koruyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) bu güne kadar cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin defalarca açıklama yaptı. Yetkili kurumlara girişimde bulundu, sorunun muhataplarıyla görüştü/görüşmeye çalıştı. Ne yazık ki gerçekleşen tüm girişimler cezaevlerinde sürekli yükselen insan çığlıklarının susması için yeterli olmadı.

İHD, bugün yaptığı açıklamayla topluma ve sorunun muhataplarına birkez daha seslendi; “KÜRT MAHPUSLARA UYGULANAN SÜRGÜN SEVKLER TOPLUMSAL BİR İŞKENCEDİR.

İHD Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

“İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi Cezaevi Komisyonunun, son yıllarda cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri raporları incelendiğinde en yoğun hak ihlali yaşanan başlıklarından birisinin de zorunlu sevkler yani  sürgünler olduğu görülür.

Tespitlerimize göre son 1 aydır sürgünler toplu olarak yaşanmaktadır. Oysaki verilerimiz incelendiğinde bölge cezaevlerinden  sürekli olarak  mahpus sevkleri yapılmaktadır. Kürt mahpuslar dönük zamana yayılan bir uygulamanın hayata geçirildiği  gözlemlerimiz arasındadır.

Bingöl cezaevinden gerçekleşen firar olayından sonra daha da yoğunlaşan, adeta Kürt mahpuslardan intikam alma girişiminde bulunan yetkililer, mahpuslara karşı tecridin daha da derinleşmesini planlamakta, mahpusun onurunu çiğneyerek iradesini teslim almak istemektedir.

Bingöl cezaevinde yaşananların hesabını tüm Kürt mahpuslara kesmesi mahpusa yaklaşımın en açık göstergesidir.

Cezaevi komisyonumuzun 13 Kasım 2013 verilerine göre 23 Eylül 2013 ile 13 Kasım 2013 tarihleri arasında;

Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Siirt, Diyarbakır cezaevlerinden, Tekirdağ, Bandırma, Edirne cezaevlerine 314 mahpus sevk edilmiştir.

Şubelerimizden gelen raporlara göre tüm mahpusların aileleri Kürt illerinde yaşamaktadır. Sevklerle birlikte yaşanan hak ihlalleri ise sevkleri gerçekleştiren zihniyetin amacını ortaya çıkarmaktadır:

►Sevkler öncesi kısa sürede mahpusların bilgilendirilmesi, eşyalarının tırlara yüklenerek aileleri ve avukatlarının ziyaretleri engellenerek gerçekleştirilmiştir. Âdeta bir operasyon hazırlığı yapılarak mahpusların gitmemesi halinde özel harekât ve jandarma tarafından müdahale edilebileceği atmosfer hazırlanmıştır.

►Sevk edildikleri Tekirdağ F tipi cezaevinde mahpuslarla görüşme yapan avukat bilgilerine göre “burası sizin yattığın cezaevlerine benzemez, burası F tipi cezaevleridir” denilerek çıplak arama dayatılmış, onur kırıcı muamele ve işkence uygulanmıştır.

►Sevk edildikleri halde eşyaları hala verilmediğinden üstlerindeki ince giysilerle idarenin verdiği ince bir battaniye ile iklim koşullarına dayanmaktadırlar.

►İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan hasta mahpus listemizde bulunan hasta mahpuslarda sevk edilmişler, bulundukları illerdeki tedavileri yarım bırakılarak yeni hastane sevklerini beklemek durumda kalmışlardır. Yine Diyarbakır sevklerinden Ömer HARAN Diş tedavisi için Diyarbakır’a sevk edilmiş, tedavi için gerekli ücreti yatırmış ancak buna rağmen tedavisi yarıda bırakılarak Edirne’ye sürgün edilmiştir.

►Bulundukları cezaevinden sevk edilen mahpusların büyük çoğunluğunun aileleri o bölgede oturmakta olup en yakın mesafe 1648 km dir. Ekonomik durum bakımından aileler için ciddi sorunlar yaşanacağı ve aile ile iletişim tamamen engellendiği gözlemlerimiz arasındadır.

►Sevkler de gözlemlediğimiz tutuklu mahpusların savunma ve adil yargılanma, hakkı ihlal edilmektedir. Diyarbakır’dan sevk edilen Halil Yaman: daha önce Çankırı’ya sevk edilmiş,  Duruşmaya katılması için tekrar Diyarbakır’a sevk edildiği halde duruşmaya çıkarılmadan Edirne’ye sürgün edilmiştir. Yine Ubeyd Şen daha önce Giresun’a sevk edilmiş, Duruşmaya katılması için Diyarbakır’a sevk edilmiş ancak duruşmaya çıkamadan Edirne’ye sürgün edilmiştir.

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi 2 No’lu Genel Raporunda belirttiği görüşünü 2005 yılı Aralık ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaret üzerine 2006 yılında yayınladığı raporunda da yinelemiştir. Raporun 22. paragrafında ele aldığı üzere

“Aile bağlarının kopmaması için özel çaba gösterilmelidir. Bu bağlamda:

Mahpuslar, mümkün olduğu ölçüde ailelerinin ya da yakın akrabalarının bulunduğu yerlerin yakınında bulunan cezaevlerine yerleştirmelidir denilmektedir.

Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan yetkililerin, aynı zamanda onların temel hakların korunması ve insan onuru ile bağdaşmayacak muamelede bulunulmamasına ilişkin temel yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu temel yükümlülük, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir: “Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir” der.

Takip ettiğimiz sürgün sevk uygulamaları biz insan hakları savunucularını endişelendirmektedir. Barış ve kalıcı çatışmasızlık sürecinde, İnsan Hakları demokrasi ve özgürlükler adına umut kâr olmayı istediğimiz bir dönemde Kürt mahpuslara yönelik uygulamalarda ortaya çıkan politik tutum umutlarımızı kırmaktadır.

Soruyoruz;

Boşaltılan hapishaneleri yeni tutuklamalarla mı dolduracaksınız?

İşkence, baskı ve zor yöntemleri ile yapılmak istenen nedir?

Tecridi derinleştirerek, mahpuslar ve sosyal çevreleri neden cezalandırılmaktadır? Neden toplumsal bir baskı ve korku yaratılmaktadır.

Mahpuslara uygulanan sürgün işkencesine son verilmelidir. İşkence ve kötü muamele durdurulmalıdır.  Mahpusların tüm sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Mahpusları insan saymayan, politik baskı aracı gibi gören, rehin uygulamalarında bulunan tutumdan ve politik zihniyetten vazgeçilmelidir.

23 Eylül 2013 tarihi ile 13 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşen sürgünler :

28.09.2013 de Bingöl cezaevinden kaçma girişimde bulunan 17 mahpustan 4′ü Ankara’ya, 13′ü ise Van F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi.

23.09.2013 Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 5 siyasi tutuklunun Adalet Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 5 siyasi tutuklunun aileleri ve kendilerine bilgi verilmeden sürgünlerinin çıkarıldığı öğrenildi. Tutuklulardan Aydın Çelik, Ömer Seydaoğlu, Bülent Buluç, Emrullah Kurcan ve Faysal Güner’in dün cezaevi idaresi tarafından Çorum L Tipi Cezaevi’ne sürgüne yollanacakları bilgisinin verildiği ve sürgün kararının bakanlık talimatı doğrultusunda alındığı ileri sürüldü.

08.11.2013 Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi sürgün edilenler : Bülent Buluç, Abdullah Güven, Fethi Yaşa, Nevzat Demir, Hüseyin Öktar, Fırat Yaşar, Tamer Tanrıkulu, Veli Kaymak, Fethi Abdullah, Mustafa Karatepe, Saffet Durmaz, Davut Avcı, Cihan Özyıldız, Murat Bilge, Fatih Abir, Seyfettin Yaşa, Sait Gürkan, Murat Canşad, Cemil Mert, Orhan Yakışır, Mustafa Tektaş, Mehmet Öztekin, Necip Özdil, Necmettin Güneş, Ozan Çelik, Abdulaziz Kaya, Ramazan Aslan, NevzatAzak, Necattin Güneş, Suphi İsmail, Mehmet Şerif Aslan, Serhat Karsu, Mehmet Emin Oğuz ve Yasin Ağacanoğlu.

 

08.11.2013 günü Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan isyandan sonra 8 Kasım’da Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen PKK’li ve PAJK’lı 61 mahpusun isimleri şöyle: Mehmet Dursun, Mehmet Emin Türk, Orhan Sakci, Sedat Atsız, Seyithan Akdeniz, Şerefattin Türk, Mahfuz Sığınç, Bazi Bor, Yakup Güneş, Abdülhamit Tekdemir, Atilla Çoşkunüzer, Harun Sımıl, Haydar Sever, Hulki Güneş, Mehmet Zengeralp, Savaş Karaman, Abdülmecit Arslan, Emrah Bayram, Abdulcabbar Güngen, Murat Ertunç, Ahmet Kılıç, Nusret Kaya, Mehmet Başaran, Maşallah Tangut, Kadir Canış, İmdat Bingöl, Hakan Zeydan, Bayram Ekelik, Ali Benek, Ahmet Oral, Abdullah Babat, Abdurrezak Şimşek, Erhan Aydın, Mehmet Özkan Şahin, Savaş Altun, Ramazan Özlü, Burhan Abi, Yasin Arman, Serkan Göksu, Özgün Yıldız, İsmet Faruk, Resul Arslan, Recep Ertunç, Selehattin Memi Nejat, Hasan Erkek, Kamuran Parlak, Muhammet Ersen, Abdulkadir Yıldız, Fikri Erik, Murat Çelik, Nebi Kurt, Emirhan Engüdar, Nurettin Kurt, Mehmet Sıddık Gül, Şehmuz Yılmaz, Bayram Şipal, Cafer Kaçak, Sami Gök, Abdulkadir Çiftçi, Vedat Yavuz ve Uğur Korkmaz.

 

12.11.2013  Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden 10 kadın mahpus Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi ve Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. Gurbet Çakar Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilirken, Mukaddes Çelik, Zeliha Belge, Yüksel Yaşar, Leyla Sonkur, Ayşe Ulaş, Seyran Demir, Naime Tuci, Necibe Armi, Necla Çoruh ise, Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.

10.11.2013 günü Batman M Tipi Cezaevi’nde bulunan biri engelli toplam 16 siyasi mahpustan Ali Aykaç, Celal Aykaç, Delil Yılmaz, Ercan Tunç, Ferhat Yıldırım, Habip Tekin, İsmail Yüksel, Mazhar Çınar, Mehmet Acar, Melek Çurpan, Müslüm Temel, Rıdvan Çoban, Salih Şimşek, Serdar Şahin, Süleyman İlik ve Veysel Yürek. Not: Batman M Tipi Cezaevi’nde koltuk değnekleriyle cezaevinde bulunan ve yine hapiste bulunan oğlu tarafından bakımı yapılan Salih Şimşek’in Batman’dan Tekirdağ Cezaevi’ne nakledilmesi konusunda geri adım atıldı. Şimşek itirazlar ve kamuoyundaki tepkiler üzerine yeniden Batman’a getirildi.

11.11.2013 günü Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan 72 siyasi mahpustan Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: A.Aziz Kolanç, A,Kadir Encü, Abdullah Altürk, Abdullah Ongulu, Abdulselam Güler, Şemsettin Tekin, Burhan Eviz, Uğur Eren, Enver Uçar, Dijva Nesrin İsmail,Habip Aydoğdu, Uğur Uyar, Zeki Nas, Halil Çelik, Halis Çalkın, Hamza Deniz, Hasan Abdo, İzzettin Tekmen, Kulıng Sevilgen, Mahmut Bilgiç, Zeki Kayar, Sehmuz İlhan, Mehmet Günay, Mehmet Kurhan, Selman Esmer, M. Şefik Tunç, Naif İşçi, Naif Özkılıç, Nizamettin Mahmutoğlu, Sedat Avşar, Rızgar Turhan, Sadık Dündar, Ömer Ayman.

Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen mahpusların isimleri şunlar: Nesip Tarım, Celalettin Elçiçek, Hamza Başer, Hüseyin İdiğ, Mazlum Yürek, M. Emin Çelik, M.Emin Doğan, Mustafa Acet, Nasır Yılmaz, Nevzat Karabacak, Kamuran Sezgin, Abdullah Çelepkolu, Saim Baysal, Tahir Cengiz, Tahir Kurhan, Yusuf Keklik, Halil Adıgüzel, A.Aziz Alp, A. Hakim Şen, Abdurrahhim Demir, Ahmet Ete, Ali Temelkuran, Aytekin Kayran, Celal Koçak, Fahrettin İşlek, Haci Bozkurt, İbrahim Tekin, Harun Ayar, Meas Erdemci, Ali Rizgar, M.Ali Timurtaş, Murat Gürbüz, Ömer Özbay, Reşat Erten, Ramazan Batur, Serdar Batur, Sinan Aktaş, Yusuf Öztürk, Yusuf Demir.

11.11.2013 günü Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 38 siyasi mahpus: Zerdeşt Oduncu, Mesut Gökhan, Aziz Bulut, Agit Küçük, Ali Ertuğrul, Bedri Çakmak, Behçet Bozdemir, Burhan Tekinalp, Hasan Bilir, Mehmet Resul Turgut, Mesut Şengül, Mehmet Selami Öz, Nesim Uslu, Nurettin Tekin, Ömer Tuğrul, Ramazan Önler, Sayın Basan, Sıdık Külter, Süleyman Güneri, Abdulkadir Bozkar, Abdulkerim Varışlı, Abdullah Ecevit, Aydın Akdoğan, Barış Kaya, Burhan Ata, Cahit Yaşar, Derviş Çabadak, Halis Tekin, Halit İzer, Hamdin İzer, Hüseyin İpek, İsmet Çardak, Mazlum Oğuz, Mehmet Emin Akçaeren, Mehmet Emin Demirdağ, Mehmet Emin Gezer, Ramazan Çetedır ve Şaban Kayar.

13.11.2013 günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden 63 siyasi mahpus Edirne F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi. Bunlar içinden bir kısmının Diyarbakır Havaalanı’na götürüldüğü, geri kalanlarında önümüzdeki saatlerde havaalanına götürüleceği kaydedildi. Halil İrmez, Ömer Atlı, Erdal Emeç, İbrahim Nilüfer, Seyfettin Yıkar, Mehmet Çoku, Mustafa Ayhan, Nurettin Turğut, Yücel Çelik, Şemsettin Çetiner, Mehmet Çağırıcı, Vedat Taş, Rağıp Pervane, Abdullah İzgi, İbrahim Filiz, Ferhat Önder, Lütfü Taş, Ferhat Özaykan, Cemal Baran, Taner Bozyel, Murat Bilgiç, Ömer Haran, Süleyman Turhan, Muarrem Güneş, Adnan Alsaç, Aziz Bayın, Hamza Bayram, Bejan Hayme, Aslan Akbalık, Hüseyin Aklabalık, Mahir Birgül, Zafer Yıldız, Necmettin Kaçar, Bilal Atlı, Mahmut Tora, Mustafa Çelik, Cevher Ay, Bekir Kaydu, Muhammed Sait Kulu, Serhat Yaşar, Mazlum Ekdi, Mesut Pehlivan, Şeyhdavut Başkan, Gökhan Polat, Cemil Dağ, Ali Kurt, İbrahim Halil Yaman, Sami Geylan, Hogır Üzünca, Bayram İpek, İshan Kaya, Yunus Toy, Bestami Yılmaz, Hasan Baran Akbaş, Hüseyin Adlığ, Ubeyt Şen, Eyüp Selimoğlu, Abdullah Yaşa, Sedat Akyüz, Abdurrahim Güneri, Adil Yalçın, Osman Kaya, Ercan Şengül, Beşir Arcagök.

23.09.2013-13.11.2013 tarihleri arasında basın taraması ve şubelerimizden gelen başvuru beyanlarına göre:

Bingöl M Tipi Cezaevinden : 17+5+34=56

Muş E Tipi Cezaevinden : 61+10=71–1=70  (Ağır hasta SEYRAN DEMİR sevkinin ertesi günü tutuklu devam eden davasından tahliye oldu.)

Batman E Tipi Cezaevinden : 15

Siirt E Tipi Cezaevinden : 72

Mardin E Tipi Cezaevinden : 38

Diyarbakır D Tipi Cezaevinden : 63

Toplam : 314

15 Kasım 2013

Kaynak: www.yilmazkizilirmak.com

İlişkili İçerik