Kırıklar Zindanı'nda tutsaklara işkence!

ÇHD, Kırıklar 2 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde tutsaklara yönelik saldırı ve işkenceler ile ilgili basın toplantısı yaptı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 12.00'de yaptığı basın toplantısı ile Kırıklar F Tipi'nde tutsaklara uygulanan baskılara dikkat çekti.

Ailelerle birlikta yapılan basın toplantısında basın açıklamasını yapan ÇHD yöneticisi Avukat Dinçer Çalım, iki gün önce yapılan adli yıl açılışında savcı ve yargıçların adli sorunlara, demokrasi, insan hakları ve hukukun önemi gibi konulara değindiklerini hatırlattı. Ancak adli mercilere hapishanelerdeki hak ihlalleri ve kötü muameleler ile ilgili olarak yapılan başvuruların görmezden gelindiğini belirtti.

Kırıklar 2 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde de tutsaklara yönelik işkencenin Ağustos ayından itibaren rutin hale geldiğini belirten Çalım, 3'ü Gezi tutsağı, toplam 12 tutsağın işkenceye uğradığını, süngerli oda ve tek kişilik hücreler devreye sokularak işkencenin katmerleştirildiğini aktardı. Sohbet hakkının gaspına karşı kapı dövme eylemi yapan tutsaklardan Mert Toka ve Ahmet Alpözel'in işkence ile 1 No'lu F Tipi'ne sevk edildiğini belirtti. Eylemlerine devam eden tutsakların hücrelerinde de saldırıya uğradıklarını ifade etti.

Gezi tutsaklarına özel muamele(!)

13 Ağustos 2013 günü aynı hücrede bulunan gezi tutuklularından Hicri Selviler ve Faruk Erdoğan’ın bulunduğu hücreyi basan 15 civarında gardiyan hiç konuşmadan ve bir şey söylemeden Faruk Erdoğan’ın boğazını sıkarak havalandırmaya çıkardılar. Faruk Erdoğan'ın ağzı kapatılarak nefes alması engellenmeye çalışıdı. Kolları arkadan bağlanarak yere yatırılıp kafasına basıldı. Yine Hicri Selviler de kollarından kıvrılarak yere yatırıldı. Yerlerde sürüklenerek, kafasına ve sırtına basılarak işkence yapıldı. Dursun Ali Gür isimli işkenceci başgardiyan, Hicri Selviler'e tokat attı. Her iki kişiye de işkence uygulandı. Rapor almak için hastaneye sevk edilmediler.

Yine 27 Ağustos günü yine Hicri Selviler, Faruk Erdoğan ve Orhan Öztürker hücredeyken saldırıya uğradılar. Tek kişilik başka bir hücreye götürülerek burada tek bırakıldılar. Gökhan Çoban, Yusuf Dut ve Mustafa Özüsağlam da 27-28 Ağustos tarihinde, bulundukları hücreden alınarak işkenceyle süngerli odalara atıldılar.

Kırıklar 2 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde yaşanan birçok hak ihlali mahpusların protestolarına yol açtı. İdare ise baskıcı politikadan vazgeçmek yerine, protestoların önüne geçmek için daha baskıcı tutum sergiledi. Tutuklular ise hak gasplarına karşı, uygulanan işkence ve kötü muameleye karşı 29 Ağustos'tan itibaren açlık grevine başladılar.

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, kapalı kapılar ardında yaşanan bu vahim tabloya sessiz kalmayacağını, kendilerine tanınan yetkileri mahpusların fiziksel bütünlükleri ve can güvenlikleri aleyhine bir silah olarak kullanan tüm sorumluların cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını duyurdu.

Kızıl Bayrak / İzmir

Kaynak: kizilbayrak.net

İlişkili İçerik