ODTÜ’lü öğrencilerin cezaevinde darp edilmesiyle ilgili önergeye bakandan yanıt

CHP’li Turgut Dibek’in ODTÜ’lü öğrencileri ziyarete gelen arkadaşlarının gardiyanlarca dövülmesi ve buna rağmen gardiyanlar hakkında soruşturma açılmaması ile ilgili soru önergesine Bekir Bozdağ’dan yanıt geldi.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in 14 Kasım 2013′te verdiği soru önergesinde, tutuklu ODTÜ öğrencileri İlhan Kaya ve Barış Önal ile görüşmek için 10 Ocak 2013 günü Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevine gelen okul arkadaşlarının gardiyanlar tarafından dövüldüğü ve görüntülerin internet sitelerinde yayınlandığı hatırlatılmış, ancak kamera kayıtlarının tahrip edildiği ve görüntünün 23. dakika 51. saniyeden itibaren yok olduğu aktarılmıştı. Böylece ziyaretçilerin yaka, parça darp edilerek dışarıya çıkarıldığı anların silindiği, eksik kamera kayıtları ile hüküm veren savcılığın gardiyanların soruşturulmasına gerek olmadığına karar verdiği anımsatılmış ve şu sorular yöneltilmişti:

1) Gardiyanların tutuklu ve ziyaretçilere kötü muamele yapması suç değil midir? Gardiyanların ziyaretçileri ve tutukluları tartaklaması ile ilgili bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?

2) Öğrencilerin dövüldüğü kamera kayıtları kim tarafından silinmiştir? Silinen kamera kayıtları ile ilgili bir idari soruşturma açılmış mıdır?

3) Bilirkişinin raporunda neden kamera kayıtlarının silindiği ile ilgili bir ifade yer almamıştır?

KISMİ YANIT GELDİ

dayak

İşte bu sorulara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan kısmi yanıt geldi. Bozdağ, soruları kapsamlı yanıtlamak için ek süre talep ederken verdiği kısmi yanıtta özetle şunları aktardı:

1- İdari soruşturma açılmış ancak ilgili cezaevi personeli hakkında “Disiplin tertibine yer olmadığına” dair karar verilmiştir.

2- Görüntülerin tamamı muhafaza altında ve savcılığa gönderilmiştir.

3- Silinen bir görüntü olmadığından bilirkişi raporunda buna yönelik bir ifade ver almamıştır.

Bozdağ’ın yanıtının tamamı şöyle:

“Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/34381 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

I- A) Anayasa’da …… Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, işlenen suç sebebiyle soruşturma yürütülmesi veya kamu davası açılmasıyla ilgili olarak tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine ait olup, Bakanlığımız veya herhangi bir makam, organ, merci veya kişi tarafından müdahalede bulunulması söz konusu olamaz.

II- Ankara ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla yapılan yazışmaya verilen

cevapta;

1- 10/01/2013 tarihinde Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen olayla ilgili olarak kurum personeli hakkında idarî soruşturma başlatıldığı; 25/01/2013 tarihli disiplin soruşturması kararıyla, ilgili cezaevi personeli hakkında “Disiplin tertibine yer olmadığına” dair karar verildiği;

2- Kamera görüntülerinin adlî ve idarî soruşturmaya konu olan bölümlerinin tamamının Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumunda muhafaza edildiği; anılan tarihte meydana gelen olay ile ilgili tutukluların odalarından alınması, görüş mahalline geçişleri, açık görüş mahalli, görüş mahallinden odalarına alınmaları, ziyaretçilerin görüş mahalli koridorundan çıkışları, ziyaretçilerin bina girişten çıkışları ve ziyaretçilerin nizamiyeden çıkışlarını gösterir kamera kayıtlarının tamamının muhafaza altında olduğu ve Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 14/01/2013 tarihli ve 2013/360 sayılı yazısıyla Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlık bürosuna gönderildiği;

3- Kamera kayıtlarının silinmesi gibi bir durum olmadığı için bilirkişi raporunda da belirtilen şekilde bir ifadenin yer almadığı,

Bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.” (Ankara- ZETE)

Kaynak:www.zete.com

İlişkili İçerik