Politik Tutsakların Hazırladığı Hak İhlalleri Raporu

Politik Tutsakların İçeride hazırlayıp Görülmüştür Ekibi'ne yolladıkları kapsamlı rapor;

Sağlık sorunları, Kitap, Gazete, Dergi vb. Yayınların Engellenmesi,  Haberleşmenin Engellenmesi,  Disiplin Cezaları, ve  Diğer Sorunlar... Alt başlıkları ile kapsamlı bilgi sunuyor. Raporu BAsına ve Kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Görülmüştür Ekibi

***

Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında yaşadığımız sorunlardan bazıları şöyle:

Sağlık Sorunlarımıza Dair

 

 1. Kemal Tufan arkadaşımızın düzenli olarak tetkikleri yapılması gereken hepatit B, bronşit ve eklem romatizması rahatsızlıkları mevcuttur. Tetkiklerin düzenli yapılması nedeniyle hastalığının hangi aşamada olduğuna dair bilgiye de sahip değildir. Muayene için götürüldüğünde ise kelepçeli muayene dayatılarak tedavisi engelleniyor.

 

Arkadaşımız, dişlerinden ciddi şekilde sorun yaşamaktadır. Damaklarında iltihaplanma mevcut ve eksik dişlerinin yapılması gerekmektedir, fakat kelepçeli muayene dayatıldığından tedavisi engellenmektedir.

Yaklaşık bir buçuk senedir kalça kemiklerinde, dizlerinde ve kasıklarında nükseden ağrılar mevcuttur. Son süreçlerde ağrıları arttı ve de sıklaştı. Ağrılarına eşlik eder bir şekilde sol kulağında sürekli çınlama, sol göz kapağında tik oluştu. Aynı zamanda kalp ağrıları yaşamaya başladı.

 

 1. Kırıkkale F Tipi Cezaevi idaresi, dış hastane sevklerinde muayene tetkik ve randevu işlemlerini yapması için sağlıkçı ya da gardiyan memur görevlendirmemektedir. Bu tür işlemleri Ankara hastaneleri için Sincan F Tipi Cezaevinden gelen sağlıkçı ya da gardiyanlar tarafından yapılacağı söylenmesine rağmen, ilgili memurlar çoğu zaman; “Bizim işimiz değil. Cezaevi idaresine söyleyin sizinle sağlıkçı göndersinler. Bizi ilgilendirmez,” diyerek ya muayene, tetkik işlerini yapmamakta ya da eksik yaparak acil tetkikler için dahi üç-dört ayı bulan ileri tarihlere randevular almaktadırlar. Bu şekilde fiili olarak tedavimiz engellenmektedir.

 

 1. Bir buçuk seneyi aşkın bir süredir otoimmun hepatit rahatsızlığına bağlı siroz şüphesi nedeniyle arkadaşımız Resul Kocatürk, Ankara Numune ve Araştırma Hastanesinde muayene ve tetkikleri yapılmaktadır. Ancak, arkadaşımızın muayenesi ve tetkikleri çeşitli nedenlerle çoğu zaman aksatılarak engellenmektedir.

 

Son olarak: 30.01.2017 tarihinde, daha önce verilen kolonoskopi tetkik randevusu için Ankara Numune Hastanesine götürülmüş; fakat randevu saati geçtiği gerekçe gösterilerek tetkik yapılmadan cezaevine geri getirilmiştir.

Acil olarak teşhisi yapılması ve bir an önce tedavisine başlanması gibi bir durum varken ve sabah saatlerine alınan randevuya yetiştirilmediğini bilen ilgili sağlık memuru, normal şartlarda en fazla 1 ay sonrasına alınan tetkik randevusunu üç buçuk ay gibi ileri bir tarihe, 10.04.2017’ye ve saat 8.30-9.30 arasına almıştır. Bu şekilde bilinçli olarak teşhisin geciktirilmesi ve arkadaşımızın tedavisinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kitap, Gazete, Dergi vb. Yayınların Engellenmesine Dair

 

Evrensel ve anayasal temel haklarımız, idari kararlarla sınırlandırılıyor ve bu kararlar İnfaz Hakimliği ile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tereddütsüz bir şekilde onaylanıyor. TC. devleti anayasasının 13. maddesinde, “temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir,” denmesine rağmen; okumak, öğrenmek, bilgi edinmek vb. için, ilgili yasalar çerçevesinde yayımlanan kitap, dergi, gazete vd. yayınlara ulaşmak gibi temel haklarımız, eğitim kurulu tarafından alınan 24.11.2016 tarih, 2016/287 no’lu kararla adımıza gelen yayınlara el konulmaya başlandı.

 

Yine eğitim kurulunun 08.12.2016 tarih, 2016/292 sayılı ek kararıyla; “Hükümlü ve tutuklulara avukatları ve ziyaretçileri tarafından getirilen veya PTT, kargo aracılığıyla kuruma gönderilen roman, gazete, dergi ve broşür vb. hiçbir yayının, terör suçlarından hükümlü ve tutuklulara verilmemesine ve kuruma alınmamasına,” karar verilmiş, bu temelde adımıza posta ile gelen tüm yayınlar tarafımıza haber verilmeksizin geri gönderilmeye ya da kaybedilmeye başlandı.

 

El konulan kitap, dergi, gazete vb. yayınlar hakkında Resul Kocatürk’ün İnfaz Hakimliğine yapmış olduğu itiraz, 10.01.2017 tarih ve 2017/30 no’lu kararı ile reddedildi. Bu karara karşı ACM’ye yaptığı itirazlar, 16.02.2017 tarih ve 2017/203 kararı ile reddedilerek cezaevi idaresinin hak ihlalini onaylamış oldu.

 

 1. Resul Kocatürk’e gelen UMUT gazetesinin 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56. sayıları ile “Devrimci Kültür” isimli broşür ve Ulaş Bayraktaroğlu’nun “Faşizme Cepheden Yazılar” isimli kitabı, ilgili mahkemelere yasaklama kararı olmamasına rağmen, eğitim kuruluna 02/01/2017 tarih, 2017/100 no’lu kararı ile el konuldu, kendisine verilmedi.

 

 1. Erdi Sidal’a gelen 10 adet kitap, Yılmaz Karaaslan’a gelen 17 adet kitap ve Mert Yarar’a gelen 8 adet kitap, cezaevi idaresi tarafından kendilerine verilmedi.

 

 

 1. Hasan Özdemir’in Murat Karayel’e gönderdiği Odak dergisi, yazarı ve abonesi olmasına, bu yönlü AYM kararı bulunmasına (AYM Karar No: 2013/2125) rağmen dergi kendisine verilmedi. Niçin verilmediğine dair bir karar tebliğ edilmemiş; kitap, dergi takibini genel olarak ortadan kaldıran Cezaevi Eğitim Kurulu kararı bahane edilmiştir. İlgili kurul kararı no: 2016/287, tarih 24/11/2016.

 

Haberleşmenin Engellenmesine Dair

 

 1. Tekirdağ 2 No’lu F Tipinde kalan Emre Sokan tarafından gönderilen mektup, disiplin kurulunun 01/02/2017 tarih, 2017/7 sayılı kararı ile, “örgütsel içerikli haberleşme vs.” iddiasıyla Selçuk Çelik’e verilmedi.

 

 1. Tekirdağ 2 No’lu F Tipinde kalan Özgür Dinçer tarafından gönderilen mektup, disiplin kurulunun 04/01/2017 tarih, 2017/8 no’lu kararı ile, “örgütsel içerikli haberleşme vs.” iddiasıyla Süleyman Yılmaz Bulduruç’a verilmedi.

İnfaz Hakimliğine yapılan itiraz ise, İnfaz Hakimliğinin 2017/121 dosya 2017/109 sayılı 26/01/2017 tarihli kararı ile reddedildi.

 

Disiplin Cezalarına Dair

 

 1. Zeynel Karabulut’a 2016/332 dosya 28/07/2017 tarihinde sonuçlanan 1 ay ziyaret kabulünden yoksun bırakma cezası, 11/01/2017 tarihinde infaz edildi.

2016/357 dosya, 12/08/2016 tarihinde sonuçlanan 1 ay bazı etkinliklerinden alıkoyma cezası ise, 14/02/2017 tarihinden itibaren infaz edilmeye başlandı.

 

 1. Selçuk Çelik’e verilen hücre cezası açık görüşe iki gün kala infaz edilerek açık görüş hakkı gasp edildi.

 

Diğer Sorunları Dair

 

 1. 11/01/2017 tarihinde Ankara Sincan’da mahkemesi olan Selçuk Çelik, askerin keyfi tutumu nedeniyle mahkemeye götürülmeyerek savunma hakkı engellendi.

 

 1. 30/01/2017 tarihinde olan mahkemeye Selçuk Çelik ve Erdi Sidal personel yetersizliği gerekçesiyle götürülmediler. Bu nedenle savunma yapma hakları gasp edildi.

 

 1. 22/11/2016 tarihinde çıkarın KHK’ya istinaden idare ve gözlem kurulu 22/11/2016 tarih ve 2016/1453 sayılı kararıyla Cihat Özdemir’in AÖF sınavlarına girmesi engellendi. Bu karara ilişkin İnfaz Hakimliğine yaptığı itiraz, 2016/1397 dosya 2016/1378 sayılı 26/12/2016 tarihli kararıyla reddedildi.

İnfaz Hakimliğinin kararına yaptığı itiraz ise, ACM tarafından 2016/79 No: 22/01/2017 tarihli kararıyla reddedilerek hem kayıt için ödemiş olduğu para yönünden hem de 1 yıl kayıp yaşamasına neden olan hukuksuzluğunu onamış oldu. Kesinleşen karara dair, 24/02/2017 tarihinde AYM’ye başvuru yapıldı.

 

 1. Üç kişinin kalacağı şekilde düzenlenmiş hücrelere, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yapılan yoğun tutuklamalarla birlikte dört, beş, altı kişi konulmuş olmasına rağmen, hücrelerde ek ranza vb. gibi düzenlemeler yapılmadığından, tutsaklar beton üzerinde yatmak zorunda bırakılmaktadır.

 

Size ve şahsınızda bütün Görülmüştür ekibine selam, sevgi ve saygılarımı sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

09/03/2017

Resul Kocatürk. F Tipi Ceza İnfaz Kurumu. B- 24. Hacılar / Kırıkkale

 

İlişkili İçerik