Sürekli sevk edilen hasta tutuklu Akkurt tedavi olamıyor