TKMP açıklama yaptı

İzmir Tecrite Karşı Mücadele Platformu, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ile işkenceleri protesto etti

Faşist iktidarların hapishaneler politikası hep imha etmek şeklinde olmuştur. Türkiye’de hapishaneler tarihi kanla, ölümle, işkenceyle doludur. Adli ya da siyasi olsun tüm tutuklu ve hükümlülerin F tipi ve diğer tüm hapishanelerde en temel insani hakları ve talepleri tecrit politikasında ısrar edilerek yok sayılıyor, keyfi Uygulamalarla tecrit daha da ağırlaştırılmak isteniyor. F tipi hapishanelerde 13 yıldır devrimci tutsaklara dayatılan kimliksizleştirme,teslim alma,katletme politikası aralıksız sürüyor.İzmir Tecrite Karşı Mücadele Platformu, 15 Mart Cuma günü saat 19.00'da Konak Eski Sümerbank önünde cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve tutsaklara uygulanan fiziki ve psikolojik işkenceleri protesto etmek ve 18 Mart'ta Kırıklar 2 Nolu F Tipi önünde yapılacak olan basın açıklamasına çağrı yaptı.


Konak Eski Sümerbank önünde "İçerde Dışarda Hücreleri Parçala Tecrite Karşı Mücadele Platformu" imzalı pankart açıldı. "Yaşasın devrimci dayanışma!", "Tecrit öldürür, tecrite Son!", "İçerde dışarda hücreleri parçala!", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!", "Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!" sloganlarıyla başlayan basın açıklamasında şunlar dile getirildi:(…) F tipi hapishanelerde tutsaklara işkence ve saldırıların olmadığı gün yoktur. Ki tecritin kendisi zaten bir işkenceyken bu yapılanlar F tipi hapishaneler gerçeğini daha iyi göstermektedir. Kırıklar 2 Nolu F tipi Hapishanesinde devrimci tutsaklardan Mert TOKA, Binali DEMİR, Ahmet Doruk TARHAN, Yusuf DUT, Ahmet ALPÖZEL, Emir ÖZTÜRK, Gökhan ÇOBAN, Mustafa ÖZÜSAĞLAM'a her hafta görüş gününde ayakkabı çıkarma dayatılıyor ve onlarca işkenceci gardiyan tutsakların üzerine saldırarak işkenceyle ayakkabıları zorla çıkartılıyor. 2 Nolu F tipi Hapishanesi'nin Müdürü Necmi ÜÇLER’in emriyle mektuplar ve fakslar çok geç veriliyor bazen de hiç verilmiyor. Yasalarda olmasına rağmen 10 kitap dayatması yapılıyor ve ailelerin evlatlarına getirdiği kitap ve dergiler keyfi olarak tutsaklara verilmiyor. Tutsakların hastaneye sevkleri çok geç yapılıyor bazen de hiç yapılmıyor. Hasta tutsakların ilaçları verilmiyor arama adı altında eşyaları kırılıp yere atılıyor, mektuplar ve fotoğraflar yırtılıyor, alınan kitap ve dergiler bir daha geri verilmiyor.Şakran Hapishanesi'nde de aynı işkenceler aralıksız devam ediyor. Aramalarda kadın tutsakların iç çamaşırları yerlere atılıp çiğneniyor. Bütün hapishanelerde olduğu gibi Kırıklar ve Şakran Hapishaneleri'nde de sıcak su haftada en fazla 3-3.5 saat veriliyor. Kırıklar 2 Nolu F tipi Hapishanesi Müdürü Necmi ÜÇLER’i, Şakran Hapishane Müdürü'nü ve işkenceci gardiyanları uyarıyoruz: Arkadaşlarımıza işkence yapmaktan vazgeçin! İşkence yapmak insanlık suçudur. Arkadaşlarımızın başına gelecek her şeyden sizleri sorumlu tutacağız.Ardından TKMP olarak devrimci tutsakların dışardaki sesi olmaya devam edileceğine vurgu yapıldı. 

Basın açıklaması "Yaşasın devrimci dayanışma!", "İçerde dışarda hücreleri parçala!", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!", "Faşizme karşı omuz omuza!", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!" sloganlarıyla son buldu.

Kaynak: alinteri.net

İlişkili İçerik