İBRAHİM ŞAHİN'İN HAPİSHANEDE YAZDIĞI ROMAN: GORKİ'NİN GİTARI