Görülmüştür çalışmaları sonucu Milletvekili Gamze AKKUŞ İLGEZDİ adalet bakanına soru önergesi verdi.

Görülmüştür Ekibi'ne ulaşan son iki mektup vahim hak ihlallerini bildiriyordu. Selvi Kalen ve Ercan Binay'ın İzmir Şakran ve Elazığ hapihanelinden yükseltikleri çığlık mecliste duyuldu. CHP İstanbul Milletvekili Gamze AKKUŞ İLGEZDİ adalet bakanına soru önergesi verdi. Söz konusu iki mektubu web sitemizde yayınlamış ve kurumla paylaşmıştık.
 
Gamze AKKUŞ İLGEZDİ soru önergesi:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.01.2017

 

                                 Gamze AKKUŞ İLGEZDİ

                                                                                        CHP İstanbul Milletvekili

 

80 darbesi sonrası yapılan anayasanın, OHAL gölgesinde değiştirilmek istendiği bugünlerde, hapishanelerde 80’li yılları aratmamaktadır. Hapishaneler tıka basa doldurulmuş, hak ihlalleri her geçen gün farklı boyutlara ulaşmaktadır. Hapishanelerden gelen haberler içler acısıdır.

Bu çerçevede,                                              

  1. Mersin Hapishanesi’nde mahkûmların saçları kendi istekleri dışında 3 numara kesildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Mahkûmların saçlarını zorla 3 numara traş etmenin gerekçesi nedir? Hapishane yönetiminin “hapishane uygulaması” yönündeki açıklamaları doğru mudur? Doğru ise bu uygulama sadece Mersin’de mi yapılmaktadır?
  2. Hapishanelerde, hasta mahkumların aylardır kemoterapi ve radyoterapiye götürülmediği iddiaları doğru mudur?
  3. Amasya Hapishanesi’nden Elazığ Hapishanesi’ne sevk edilen mahkûmların, beraberinde getirdikleri eşyaların bir bölümünün “örgütsel” görülüp el konulduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise Amasya Hapishanesi’nde “örgütsel” kapsamına girmeyen eşyalar, Elazığ Hapishanesi’nde neden bu kapsamda değerlendirilmiştir? Elazığ veya Amasya Hapishanesi farklı kurallarla mı yönetilmektedir?
  4. Amasya’dan Elazığ Hapishanesi’ne sevk edilen bir mahkûmun, Adalet Bakanlığı’nın çıkardığı ve ücretsiz dağıttığı ‘Değer’ dergisinden kestiği vesikalık ebattaki bir “çocuk” fotoğrafına “örgütsel” doküman olduğu gerekçesiyle el konulduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu fotoğraftaki “çocuk” resmi kime aittir? Hangi örgütle bağlantısı vardır? Bakanlığın dergisinde neden kullanılmış ve mahkûmlara dağıtılmıştır? Örgütsel doküman ise Amasya Hapishanesi neden el koymamıştır?
  5. Adalet Bakanlığı’nın çıkardığı “Değer” dergisinin yazı işleri sorumlusu hakkında bu fotoğraf ile ilgili “örgüt üyeliğinden” dolayı işlem yapılmış mıdır?
  6. Hapishanelerde, mahkûmlara “ayakta tek sıra halinde” sayım mı yapılmaktadır? Kabul etmeyen mahkûmlara şiddet uygulandığı iddiaları doğru mudur?
  7. Siyasi mahkûmların, adli ve psikolojik tedavi gören mahkûmlarla birlikte tutulduğu yönündeki iddialar doğru mudur?

 

not: mektupları okumayanlar için link:

ile

İlişkili İçerik