Tutsak dayanışma ağı ABD’nin bütün hapishanelerinde eylem çağrısı yaptı

Güney Carolina eyaletinin Lee yüksek güvenlikli hapishanesinde yaşanan ve 7 tutsak yoldaşlarının öldürülmesine cevap olarak tutsak dayanışma ağı ABD’nin bütün hapishanelerinde eylem çağrısı yaptı. Lee hapishanesinde 7 tutsak yaşanan ayaklanmada öldürülürken gardiyanla olaylara müdahale etmmişlerdi. İstekleri, insanca yaşama koşullarının sağlanması, sosyal haklarından yararlanmak, infaz sisteminin değişmesi ve modern köleliğin kaldırılması. 

Original Press Release by Jailhouse Lawyers Speak
• IWOC Endorsement
• Prison Strike Resources
TALEPLER:
1. İnfaz sisteminin hapishanede bulunan kadın ve erkeklerin insan haklarına saygılı hale getirilmesi ve hapidhanelerin koşullarının düzeltilmesi.
2. Hapishanede köleliğin son bulması. Mahpuslara çalışmaları karşılığı ödenen ücretin asgari üvret düzyine çıkarılması.
3. Çıkarılacak kanun ile mahpusların yaşadıklaı insan hakları ihlalleri ile ilgili başvurabilecekleri yasal kanalların etkinleştirilmesi.
4. İnfaz kanununda yapılacak değişliklik ile sosyalleşme olanaklaının sağlanmasını. Ağır müebbet mahpusların şartlı salıveilme olanağına kavuşturulması.
5. Şartlı salıverilme ve infaz sürelerinin belirlenmesinde siyahlara ve kahverengilere ayrımcılık yapılmasına son verilmesi. Özellikle Güney eyaletlerinde reddedilen, beyaz kurbanı olan siyahların şartlı tahliyyeden yararlanmasını. 
6. Irklara göre çete üyeliği sınıflandırmasınının kaldırılması
7. Sosyal haklardan yararlanmayı engelleyen “saldırgan mahpus” sınıflandırmasınınkaldırılması
8. Devlet hapishanelerine sosyal programlar için bütçe sağlanması.
9. Eğtimine devam etmek isteyenler için bütçe sağlanması
10. Mahpusların oy verme haklarının, seçme haklarının sağlanması. Kimsenin seçme hakkının engellenmemesi. Bütün sesler önemlidir.

İlişkili İçerik