TUTSAK KİTAPLARI SERGİSİ ADANA'DA

 
Güney Dergisi 100. Sayı Özel Programı Etkinliğinde açılacak Tutsak kitapları sergisi hakkında
9 Nisan Cumartesi. Saat 18.00
Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi / ADANA
 
 

Politik tutuklular yazdıkları şiir, öykü ve romanlarında sadece zindanı değil dışarıyı da başarıyla betimlemektedirler. Zira onlar bir sanatçının en çok ihtiyaç duyduğu “anı bohçalarını” asıl olarak dışarıda doldurmuşlardır. Elbette bu birikimi, estetiği ihmal etmeden, sanatın olmazsa olmaz kurallarıyla işleyip ak kâğıda ya da tuvale aktarmak çetrefilli iştir. Yazar, şair, sanatçı yoğunlaşmak için kimi zaman kalabalıklara karışmak, kimi zaman da yalnız kalmak ister. Bu bir lüks değil, üretim daha iyi üretim için zorunluluktur. Ama zindandaki yazar – şair – ressam- karikatürist - besteci dilediği zaman yalnız kalamaz veya kalabalıklara karışıp, dilediği gibi gözlem yapamaz. Bu açığını ancak düş gücüyle ve anı bohçasına başvurarak kapatır. Ve okuyarak.

Bu anlamda onlar düş yolculuklarında kimi zaman bizden daha özgürdür.

Sonuç itibariyle zindanda, o betimlemesi zor koşullarda üretmek ve “sanat” yapmak ise ayrıca takdiri hak eder. Ten’e “Ceza”nın Tin’e “Eza”ya dönüştüğü zindan koşullarına direnmiş ve o koşullarda üretebilmiş tutuklu ve hükümlülerin sayısı da “Tutsak Kitapları Sergisi” adını verdiğimiz bu etkinlikte göreceğiniz gibi az değildir. 100’den fazla tutsağın hapishane koşullarında, başta sansür – otosansür gibi engelleri aşarak yazdıkları kitapların sayfalarını karıştırmaya başladığınız anda onların imgeleriyle sadece bir hapishaneden diğerine değil, dünyanın dört bir yanına doğru yolculuğa çıkacaksınız…

 

*Bu projede amacımız

  • 2022 Yılı itibariyle hapishanelerde sayıları her geçen gün artan 300.000 tutuklu ve hükümlünün varlığını dışarıdakilere yeniden anımsatmak,
  • İçerinin sesini, içeridekilerin rakam – istatistik olmadığını, dışarıdaki insanlara göstermek, duyurmak,
  • Hapishane idarecilerinin “rehabilatasyon” yerine akıl almaz disiplin cezalarıyla, yasaklarla tecrit ettiği tutsak yazarlara, şairlere, sanatçılara destek sunmak,
  • Bazı hapishanelerde “Hapishane yönetmeliği - tüzük yok sayılarak” keyfi olarak konulan kitap, dergi, gazete ve renkli kalem yasaklarına dikkat çekmek, en azından Türkiye’nin de imzaladığı (2006) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Cezaevi Kuralları’na uyulmasını sağlamak, Türkiye’deki 400’e yakın hapishanenin çok azında faaliyette olan “Sanat atölyeleri”nin işlevli hale getirilmesi için kamuoyu oluşturmaktır.

          Görülmüştür Kolektifi

 

 

 

İlişkili İçerik