Hüsnü Öndül

Avukatların açlık grevleri ve özgürlük

 

Adil yargılanma talebiyle Av. Aytaç Ünsal ile birlikte 142 gündür ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik’in ailesi, “Çocuklarımızı ancak onları sahiplenip, seslerine ses olursak yaşatabiliriz” diyerek, kamuoyuna destek çağırısı yaptı.

Tutuklu avukatlar, Avukat Ebru Timtik ve Avukat Aytaç Ünsal, 5 Şubat 2020 tarihinde başladıkları açlık grevini, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde  ölüm orucuna dönüştürmüşlerdi.

Açlık grevlerinde devlet yükümlülüğü

Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in 8 Kasım 2018 tarihinde başlattığı açlık grevi eylemi, çeşitli cezaevlerinde bulunan iki bini aşkın mahpusun katılımıyla devam ediyor. Bu süreçte protesto eylemi olarak yaşamına son verenler de oldu. Bir milletvekilinin, kendisini açlık grevi yapmak suretiyle hak arayışına girmek mecburiyetinde hissetmesi üzerinde derin derin düşünmek zorundayız. Aynı şekilde binlerce mahpusun…

20'den fazla avukat ve 183 gazeteci içeride. Neden?

ÇHD’li Halkın Hukuk Bürosundan 17’si tutuklu 20 avukat  “yargılanıyor” İstanbul Bakırköy Adliyesinde. Hukuki durum açısından yargılama sözcüğünü kullandım.Teknik olarak böyle. Fakat anladığım kadarıyla siyasi bir davada, sanık sandalyesinde oturan avukatlar, düzeni yargılıyorlar.

Hapiste yaşam hakkı ve özgürlükler

"TİHV’nin Cizre temsilcisi sevgili hekim arkadaşımız, insan hakları savunucusu Dr. Serdar Küni 4 aydır tutuklu. İHD’nin Mersin Şube Başkanı değerli insan hakları savunucusu arkadaşımız Ali Tanrıverdi hapiste…(...)  Benimsenmeyen düşüncenin sahipleri hapiste. Avukatlar hapiste. ÇHD Yöneticisi Avukat Barkın Timtik’i, hapisteki avukatları temsilen anmak isterim. Yargıçlar hapiste. Yargıçlar Sendikası Başkanı Yargıç Murat Arslanı’ı anmak isterim."

Hüsnü Öndül

***

MAHPUS HAKLARI

Mahpusların sorunlarının çözümü konusunda Türk Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’na bütüncül yaklaşarak çözümler düşünmek gerekir. Meseleye hak temelli yaklaşım şarttır.

İki kavram var. İnsan onuru ve hakikati bilme hakkı. Mahpus hakları açısından önemli olduğu düşüncesindeyim. İlki insan onurudur.

Hasta mahpuslar

Hangi durum ve koşulda olursa olsun insan hastaysa tedavi edilmelidir. Söz konusu olan cezaevindeki insansa açıklama yapmayı, eylemde bulunmayı, kamuoyu oluşturmayı gerekli kılıyor bu durum. Evet, cezaevinde de insanın yaşam hakkı, sağlık hakkı ve işkence görmeme hakkı var. İnsan hakları kuruluşları sürekli izliyor hapishaneleri. İHD “Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İhlal Raporu”nu 14 Ağustos’ta açıkladı. TİHV de “Hasta Mahpusların Durumlarına Dair TİHV Görüş ve Açıklaması” başlıklı bir açıklama yaptı 26 Ağustos tarihinde.