Mersin Cezaevi İzleme Koordinasyonu

Tarsus hapishanesinde suya bile kota var... Çıplak arama uygulaması devam ediyor...

 

Türkiye’de her geçen gün keyfi ve hukuksuz idari uygulamalar artmakta, bu uygulamalarla toplumun susturulması ve baskılanması amaçlanmaktadır. Otoriterleşen idari yapı ve bu idari yapı eliyle bağımlı hale getirilen yargı, bu hukuksuz uygulamaları görmezden gelmekte, HAKLARIN KORUNMASI konusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Yaşanan yargı sorunuyla birlikte cezaevlerinde geçmişten bu yana var olan insan hakları ihlalleri giderek artmakta ve bu ihlaller yaşam hakkını tehlikeye atmaktadır.