Ömür Eğribel

f 296.Oturma Kemal Özelmalı serbest bırakılsın

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tarafından 296.’su yapılan F Oturması eyleminde, hasta tutsak Kemal Özelmalı’nın serbest bırakılması istendi.

Her Cumartesi Galatasaray Meydanı’nda yapılan F Oturması'nın 296. hafta eyleminde, hasta tutsak Kemal Özelmalı'nın serbest bırakılması istendi.

Hapishanelerde artan baskı ve tecrit politikaları teşhir edilerek başlayan eylemde “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın!”, “Kemal Özelmalı serbest bırakılsın!”, “Tedavi haktır engellenemez!”, “Tecrit işkencesine son!” sloganları atıldı.

"F 139.oturma Hasta Mahpus Recep Çitikbel Serbest Bırakılsın!"

BASINA VE KAMUOYUNA
15.11.2014

Mahpusun temel haklarını korumakla görevli olan devlet, hapishanelerde yaşanan aşağılayıcı, onur kırıcı, insanlık dışı muameleyi ve her türlü hak ihlallerini durdurmak bir yana, resmi politikası haline getirmiştir. Bu şiddet politikaları, mahpusları öldürüyor.
Özgürlüğü engellenen kişinin yaşam hakkı dahi, devlet görevlilerinin keyfi tutumlarına teslim edilmiştir. Görevlilerin her türlü zalimane davranışı, hiçbir koşulda sorgulanmıyor, yargılanmıyor.

127. F Oturması Gıyaseddin Sevinç ve Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın

BASINA VE KAMUOYUNA
23.08.2014

23-27 Haziran 2014 tarihlerini kapsayan İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle, yetkililerden özellikle ağır hasta mahpusların acilen serbest bırakılmasını talep etmiş durumun acili yetini dile getirmiştik.

Hapishanelerde bulunan hasta mahpusların durumu her geçen gün ağırlaşırken tahliyelerine yönelik herhangi bir gelişmenin olmadığı gibi, hapishanelerde mahpuslar birer birer aramızdan ayrılıyor.Yaşam hakları ellerinden alınıyor.