14 maddeyle hapishanelerde koronavirüse önlem

 

 

İstanbul - BİA Haber Merkezi

14 Mart 2020, Cumartesi 13:07

Aralarında insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve sağlık meslek odalarının bulunduğu 9 örgüt, koronavirüse (covid-19) karşı hapishanelerde gerekli önlemlerin alınması için çağrı yaptı.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Ses Şubeleri, İstanbul Tabip Odası (İTO), Toplum Hukuk Araştırmaları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) imzasıyla yayınlanan metinde, alınacak önlemlerin, insanlık onuruyla bağdaşır ve hak ihlaline yol açmayacak şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, önerilere ek olarak hapishanelerde kapasite aşımı sorununun virüsün yayılmasını ne kadar hızlandıracağı hatırlatılarak, yetkililer gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldı.

14 maddeyle hapishanelerde önlem

Açıklamada alınacak önlemlerde dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

* Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bütün kaynaklarda virüsün yayılmasını engellemek için kişisel hijyeni sağlamanın önemine dikkat çekilmektedir. Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için, acilen temizlik malzemelerinin kendilerine ücretsiz verilmesi sağlanarak parası olmayan mahpusların da temizlik ürünlerine erişimi sağlanmalıdır. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli önlemleri almak hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek hapishane idarelerinin ve devletin temel sorumluğudur.

* Hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi ortak alanların her gün dezenfekte edilmesi,

* Risk grubunda bulunan mahpusların kalabalık koğuşlarda tutulmaması, kapasitesi az olan ve daha fazla önlem alınmış olan koğuşlarda tutulması,

* Sağlık çalışanları için alınan önlemlerin tüm hapishane çalışanları için de alınması, özellikle risk grubunda olan çalışanlar olmak üzere maksimum önlemlerin alınması,

* Mahpuslara besin ve vitamin takviyesinin yapılması,

* Kurumda düzenli ve yeterli sayıda sağlık personelinin bulunması (sayının arttırılması),

* Tüm mahpus, hapishane çalışanı ve yakınları için testlerin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması,

* Görüşlerin yapıldığı alanlarda önlemlerin artırılması, alanların sıklıkla dezenfekte edilmesi, mahpusların görüş haklarını ihlal etmeyecek önlemlerin hızla alınması,

* Hastanelerin, özellikle hapishanelere yakın yerlerde bulunan hastanelerin, mahpuslara hizmet vermek için gerekli önlemleri alması,

* Mahpusların hastanelere ring araçlarıyla değil; daha hijyenik ve sağlığa uygun araçlarla taşınması,

* İnfaz kanunun 16. Maddesi uyarınca sağlık sebebiyle infaz ertelemeye başvurmuş olan hasta mahpusların dosyalarının hızla incelenmesi ve acilen hapishane dışında tedavi olanaklarının sağlanması,

* Mahpusların iletişim araçlarına erişimlerindeki kısıt da hesaba katılarak mahpusların salgın ve bundan nasıl korunacakları konusunda bilgilendirilmeleri,

* Hapishane içine girecek herkesin uyması beklenen hijyen kurallarının oluşturulması ve ilgili kişilerin konu hakkında bilgilendirilmeleri,

* Sağlık gerekçesiyle alınacak önlemlerin mahpusların temel haklarını ihlal etmeyecek şekilde ve makul ölçülerde alınmasına özen gösterilmesi.

İlişkili İçerik