Adalet aranıyor!

 

Adaleti bulamayan yurttaşların TİHEK’e başvuruları sürekli artıyor. Verilere göre, bu yılın ilk 3 ayında 387 başvuruyla TİHEK kendi rekorunu kırdı. En çok başvuru tutuklu ve hükümlüler ile engellilerden geldi.

GÜNCEL 07.04.2022
 
***

Ülkedeki adalet arayışı sürerken üyelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) son 3 ayda yapılan başvurular bunu bir kez daha gösterdi. 1 Ocak-31 Mart döneminde yapılan başvurular, istatistiklere göre bu yılın ilk 3 ayında önceki yıllara göre rekor kırıldı. TİHEK’e 387 başvuru yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 314 başvurunun yapıldığına yer verilen istatistiklerdeki artış dikkat çekti.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Kırılgan gruplar başlığında ilk sırayı başvuru tutuklu ve hükümlülerden gelirken onları engelliler takip etti. Kırılgan gruplar başlığı altında toplam 208 başvuru yapıldı, buna göre başvurucu gruplar ve sayıları şu şekilde:

Tutuklu ve hükümlüler: 167

Engelli: 28

Çocuk: 7

Mülteci: 3

Yaşlı: 3

Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kapsamında yapılan başvuruların içeriğe bakıldığında ise en çok başvuru engellilik konusunda oldu.

EN ÇOK CEZAEVLERİNDEN

Kuruma 3 ayda 15 engellilik temelli ayrımcılık konusunda başvuru yapıldı. Bunu 12 başvuruyla cinsiyet temelli ayrımcılık takip ederken 11 başvuru ise felsefi ve siyasi görüş, 8 medeni hal konusunda oldu.

İstatistiklerde cezaevleri, geri gönderme merkezleri, nezarethaneler gibi alıkonulma mekânlarında kalanların yaptığı başvurulara da yer verildi. Bu mekânlardan yapılan başvuru toplamı 221 olurken konularına göre dağılım şöyle:

İnfaz kurumu genel idaresine ilişkin şikâyetler: 48

Özel hayat ve aile hayatının korunması: 37

İşkence ve kötü muamele yasağı: 31

Etkili başvuru ve dilekçe hakkı: 26

Sağlık hakkı: 23

Dış dünya ile iletişim: 23

Diğer: 7

Mülkiyet hakkı: 5

Sosyal kültürel eğitsel ve sportif: 4

Fiziksel koşullar: 3

Süreli ve süresiz yayınlara erişim: 3

Diğer insan hakları ihlallerine ilişkin yapılan toplam 59 başvuru olurken ilk sırayı 9 başvuru ile adil yargılanma hakkı aldı. İkinci sırada 6 başvuruyla sosyal ve güvenlik hakkı gelirken bunu 5 başvuruyla özel hayat ve aile hayatının korunması ile eğitim hakkı takip etti. TİHEK’e 3 de yaşam hakkı başvurusu yapıldı.
Öte yandan istatistiklerde başvurulara ilişkin TİHEK’in verdiği hak ihlali kararlarına yer verilmedi.

***

adalet-araniyor-1000333-1.

Kaynak: Birgün gazetesi

İlişkili İçerik