Hasta mahpuslar eylemine yine engelleme

Ankara Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi’nin her hafta gerçekleştirdiği eyleme geçen haftadan sonra bu hafta da polis engel olmak istedi.
Geçen hafta Yüksel’den Güvenpark’a gerçekleştirilen yürüyüş için toplanılmış ve kolluk kuvvetleri Yüksel’in iki çıkışını da barikatlarla kapatarak yürüyüşü engellemişti. Kolluk şefleri tehditler eşliğinde kitleye dağılma uyarısı yapmış ve kitlenin trafiğe kapalı alanda oturma eylemi yapmasına dahi tahammül edememişti. Ardından kitle Karanfil Sokak’ta bu yasaklamalara boyun eğilmeyeceğini, böyle bir engelleme karşısında kendilerine “izin verilen” alanda basın açıklaması yapmayı kabul etmeyeceklerini söyleyerek sloganlar ve ajitasyonlarla oturma eylemine başlamış ve bu engellemeyi protesto etmişti.

Bu hafta inisiyatif saat 18.00’de Güvenpark’a çağrı yaparak Ankara Aydın ve Sanatçı Girişimi’nin de desteği ile eylemi gerçekleştireceğini duyurdu. Saatler 18.00’e yaklaşırken Güvenpark’ta yoğun polis ablukası eşliğinde toplanma başladı. Çok sayıda sivil polis ve çevik kuvvet Güvenpark’ı tamamen işgal ederek kitlenin Güvenpark’ta toplanmasını engelledi ve kitleyi yolun karşı tarafına gidip orada basın açıklaması yapmaya zorladı. Ancak gitmemek konusunda direnen ve Güvenpark’ta basın açıklaması yapmanın en meşru demokratik hak olduğunu söyleyen inisiyatif Güvenpark’ın YKM tarafında toplandı ve açıklamayı burada gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını Ankara Aydın ve Sanatçı Girişimi Temsilcisi şair Mehmet Özer okudu. Arkadaş Zekai Özger’in “Sevdadır” isimli şiirini okuyarak basın açıklamasına başlayan Özer, hasta tutsakların içinde bulunduğu tecrit, işkence, tedavi engellemesi ve sağlıksız barınma gibi ağır koşullara dikkat çekti. Hasta tutsakların tedavilerinin yapılabilmesi için derhal serbest bırakılmaları gerektiği çağrısını yineledi ve tüm bu baskılara, engelleme girişimlerine karşın içeride de dışarıda da direnilerek kazanılacağını vurgulayarak açıklamayı sonlandırdı.

Ardından eylem haftaya tekrar buluşma çağrısıyla sona erdi.

Kızıl Bayrak / Ankara

Kaynak: www.kizilbayrak.net

İlişkili İçerik