Meret "Kutu gibi bir hücredeki mahkûmun can sıkıntısını yenme çabası"