'MİT sizinle görüşebilir, gerekli ortamı hazırlarız'