OHAL'e Hapishaneden Bakış

 

 

 

"OHAL uygulamalarının hapishanelere yansıması, önceki hukuksuz uygulamaların katmerleşerek artması biçiminde olacaktır. Savaş koseptinin hapishanelerde akıl almaz yasaklara fiziki ve psikolojik işkenceye yol açışı, farklı boyutlara varacaktır. Bundan sonra mektuplarda siyasi en ufak bir eleştiri bile cezaya neden olacaktır."

 

Hapishaneler bir ülkenin gerçekliğinin aynasıdır.

F Tipi Hapishane sistemine geçildikten sonra, "İçeride-Dışarıda Hücreleri Parçala" temel şiar olmuştu. İçerideki hücre sistemi, dışarısının hücreleştirilmesi; içerideki izolasyon, dışarıda korkuyu büyütüp insanları en temel hak talebinde bulunma konusunda dahi birbirinden izole edecekti.

Günler ağır ağır ilerlerken, hapishanelerdeki yönetmelikler yavaş yavaş değişirken; son bir yıl içerisinde avukatların-tutsak yakınlarının bile takip edemeyeceği bir hızla yeni uygulamalara girişildi.

Hücreler apansız basıldı, tutsaklar ringlere bindirildi, eşyaları paramparça edildi ve başka hapishanelere sürüldüler. Savaş konseptinin dışarıdaki boyutunun direk yansımasıydı bunlar. Ve son aylarda hapishaneler; gerçekten de Türkiye'nin gerçekliğinin aynasıydı. Olan kameraların dışında her yere yeni kameralar yerleştirildi, tutsakların nevresimlerine varana dek eşyalarına el konuldu, kitaplar-gazeteler yasaklandı, su şişelerine dek birden fazla almaları yasaklandı...Tutsaklar bizlere bunları mektuplarıyla iletebildiler. VE AYNADAKİ BU GERÇEKLİK, KENDİSİNİ YENİDEN SOKAKLARDA BULUVERDİ...

20 Temmuz gecesi Türkiye'de 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Önce OHAL durumunda hangi demokratik haklar rafa kaldırılacak ve güvenlik güçlerine hangi yeni yetkiler verilecek  buna bakalım:

 1. İstendiği zaman sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak.
 2. Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak.
 3. Kişilerin üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak.
 4. Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak.
 5. Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak.
 6. Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak.
 7. Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek.
 8. Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak.
 9. Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak.
 10. Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak.
 11. Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak.
 12. Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak.
 13. Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak.
 14. İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,
 15. Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak.

OHAL uygulamalarının hapishanelere yansıması, önceki hukuksuz uygulamaların katmerleşerek artması biçiminde olacaktır. Savaş koseptinin hapishanelerde akıl almaz yasaklara fiziki ve psikolojik işkenceye yol açışı, farklı boyutlara varacaktır. Bundan sonra mektuplarda siyasi en ufak bir eleştiri bile cezaya neden olacaktır.

Elbette tecriti her koşulda kıran politik tutsaklar metaforlarla mektuplarında meramlarını anlatmaya devam edeceklerdir. Biz de onlara, ısrarla-mektuplarımızla ulaşmaya devam edeceğiz.

Görülmüştür Ekibi

Yazıda politik tutsak Ahmet Bilge'nin bu günleri görerek yaptığı karikatürleri paylaşıyoruz. Ahmet Bilge'nin iletişim adresi:

AHMET BİLGE

E TİPİ KAPALI CEZAEVİ 

K.MARAŞ-ELBİSTAN

İlişkili İçerik