Tahir Canan’a Yapılan Adaletsizlik Son Bulmalıdır

19 Eylül 2012

Halen Bandırma Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Tahir Canan, 1979 yılında cezaevine girmiş, Adana 1 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi’nce 1987 yılında 36 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış, 3713 sayılı yasanın geçici 1. maddesi uyarınca 1991 yılında tahliye edilmiştir. Aradan 3 yıl geçmeden 1994 yılında Malatya 1 No’lu DGM’nin kararıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Tahir Canan, sadece 1991-1993 yılları arasında özgür kalabilmiştir. Malatya 1 No’lu DGM 2003 yılında aldığı kararla Tahir Canan’a verdiği 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasını tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırmıştır. Ancak bu kararı verirken Tahir Canan’ı tahliye etmemiştir. Tahir Canan 1979 (1991-1993 yılları arası hariç) yılından beri hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Tahir Canan’ın infazının yasaya uygun olarak hesaplanması için yaptığı başvurular Gaziantep 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından sürekli reddedilmiştir.

Canan ailesinin, duyarlı milletvekillerinin, insan hakları kurumlarının başvurusu ile Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yoluna gitmiştir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Temmuz 2012’de aldığı kararla Tahir Canan’ın infazının hesaplanmasında Malatya 1 No’lu DGM’nin 1994 yılında verdiği 12 yıl 6 aylık ağır hapis cezasının esas alınmaması gerektiğini belirtmiştir. Ancak buna rağmen dosya hala Yargıtay’da beklemektedir. Adalet Bakanlığı 2003 yılından beri haksız yere cezaevinde tutulan Tahir Canan’ın salıverilmesi çini gerekli hukuksal tedbirleri biran önce almalı, dava dosyası Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmeli ve suçun işlendiği tarihteki infaz rejimi gözetilerek yeni bir infaz hesaplaması yapılmalıdır.

Bizlere göre 2003 yılında salıverilmesi gereken bir kişinin halen cezaevinde tutulması tam bir kanunsuzluktur, adaletsizliktir, vicdansızlıktır.

İnsan Hakları Derneği

MAZLUMDER

Kaynak: www.ihd.org.tr