İçimin Sözlüğü

İÇİMİN SÖZLÜĞÜ

TAHRİK GÜCÜ YÜKSEK KELİMELER

Abrakadabra: son bir nefes için daha direnmek

           fermana inat yazmak alametleri

Begonvil:        telaşlı kalbimin uçuşan halleri

           kırlangıç sürüsü ondan ezberli

Canlanış:         haykırış, yankılansın diye varoluş

           bilinsin, mahmuzlandığı mavi otların

Çağrı:               tarih kuvvetinde yumuşak da olur

                         soy tüketecek kadar hoyrat da

Damga:          başka biçime kopuş

          gölgeyle tek taraflı kontrat

Ebedi:            sen söylersen inanırım

                       susarsan çöker zaman

Fagot:            çorak diyorlar yağmuru

          gamzeler tohumların yanağını

Galaksi:          ben koymadım mı onları oraya

           özlersen uğra diye, o çardaklara

Hareket:          hayatın ispat savaşı

                           bütün savaşlar ona zorunlu

Işıksız:             soğuğun tırnağıyla yararlı

                           sancısız sirayetli eylemsiz                                  

İlah:                  yeni yaşam için bayrak edinilmiş aşk

                          örgütlenmiş kalp atışıyla sevmek

Jübile:            ben onu çok istedim o beni hiç istemedi

                          birbirimizin yaşam hakkından vazgeçtik

Kuşku:           seviyor sevmiyor seviyor sevmiyor

                         koyun kasabın bıçağına yaklaşıyor,

Layık:            cebindeki anlamları şıkırdatan alımlı

                         Ben, diyor kurtarabilirim esir günleri

Mübalağa:    aaa! Gene yaptı

                         suyu şaraba çevirdi.

Nüksetmek:  bitirilemeyen şiirin çekimi

                          Sokrates tacıyla çağlar aşmak

Olgu:               Voltran gibi bir şey

                          Bir araya gelinir bir şey olunur

Öğrenmek:     sınır ihlali

                         bütünleştirici açılım

Philosophes:  kavga etmeye layık dostum

                          çalsın aklımı yerden yere

Refleks:          evvelden getirdikleriyle geleceğe teminat koyar

                          ahmaklığa karşı otomatik tetik

Sadece:         yürü

                        umutla

Şahlanmak: kendini işlemek eğilimi

                        damardan taşması gelişi güzelin

Teselli:         soyut şeker ama tadı gerçek gibi

                      bir avuntuluk hamle buluşu

Uçmak:        kader ustası mertebesinde bilgelik

                       başka boyutların çekimiyle kaybolmak

Üleşim:       başka çare mi var

                      rüyalardan alınmış gibi

Varoluş:     savaşın konusu

                      sevmenin de

Yekpare:    yok böyle bir şey, yanlış düşünüyorsun

                      var her şeyin ve herkesin bir eksiği

Zafiyet:       ilkel yaraların sorgulanmamışlığı

                     ilerleme okumalarındaki boşluk

 

İbrahim ŞAHİN

2 Nolu F Tipi Hapishane C-1-124

TEKİRDAĞ