Tülay Hatimoğulları Bolu hapishanesinde keyfi olarak yasaklanan kitabımıza ilişkin mecliste soru önergesi verdi

38 tutsak şair ve yazarla yapılan söyleşilerden oluşan, Ayhan Kavak ile Adil Okay'ın hazırladığı Firari Yazılar adlı kitabın Bolu hapishanesinde yasaklanması, yazarlarından Ömer Özdurak'a verilmemesi üzerine HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Meclis'te Adalet Bakanlığı'ba bir soru önergesi verdi. Teşekkür ediyor ve önergeyi yayınlıyoruz.

***

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

20.12.2021 Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ

HDP Adana Milletvekili

Ayhan Kavak ve Adil Okay’ın hazırladığı, 38 mahpus ve yazarın yer aldığı “Firari Yazılar” kitabına katkı sunanlardan biri olan Bolu F Tipi Hapishanesinde bulunan karikatürist yazar Ömer Özdurak’a kitap ulaşması engellenmiştir. Ömer Özdurak, kendisine Eğitim Biriminin “sakıncalı yazılar var” gerekçesi ile kitabın verilmediğini yazdığı mektupta anlatmış, toplatma kararı olmasa da keyfi bir biçimde Eğitim Birimlerinin benzer kararları ile kitapların mahpuslara ulaşmasının engellenebildiğini aktarmıştır.

Bu Bağlamda;

1. Birçok hapishanede mahpuslara ulaşan Firari Yazılar kitabı Bolu Hapishanesinde nasıl ve hangi gerekçe ile sakıncalı bulunabilmiştir?

2. Mahpuslara gönderilen kitapların “sakıncalı” olup olmadığına hapishane eğitim birimi mi karar vermektedir? Sakıncalılık hali hapishaneye özel olarak mı değişmektedir?

3. Mahpusların (çizdikleri/yazdıkları) kendi çalışmalarının kendilerine sakıncası nedir?

4. Eğitim Birimlerinin “sakıncalı bulduk” diyerek uyguladıkları bu keyfi tutumlara son verilmesini sağlamak üzere Bakanlığınızca adım atılacak mıdır?

İlişkili İçerik