Anayasa mahkemesi 10 yıl düzenlemesini iptal etti, tahliyeler olabilir

Anayasa Mahkemesi siyasi davalarda tutukluluk süresini 10 yıl olarak düzenleyen maddeyi iptal etti. Kararın yeni tahliyelerin önünü açabileceği ifade ediliyor.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine 3. Yargı Paketi'nde yer alan 'terör suçları'na 10 yıllık tutukluluk süresini öngören maddeyi iptal etti.

KARAR TAHLİYELERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Böylece yıllardır devam eden pek çok siyasi davada yeni tahliyelerin önünün açıldığı ifade edilirken, Anayasa Mahkemesi, hükümete yeni düzenleme yapmak için de bir yıl süre tanıdı.

YENİ DÜZENLEME İÇİN BİR YIL SÜRE

Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusu üzerine 3. Yargı Paketi olarak bilinen 2 Temmuz 2012 günlü, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunu'nu görüştü.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ AYRINTILARI

Yüksek Mahkeme, Kanun'un; 75. maddesiyle, 3713 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 10. maddesinin;

1- "Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere, İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır." biçimindeki beşinci fıkrasının İPTALİNE,

2- Kalan fıkralarının REDDİNE,

B- Diğer kurallarına ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

Kaynak: EmekDünyası.Net/Radikal

İlişkili İçerik