Cezaevlerinde hak ihlalleri ciddi boyuta ulaştı

Diyarbakır Barosu, TİHV, İHD, TTB ve Hak İnisiyatifinden açıklama: Ölümler, sürgünler, işkence ve kötü muamele, ailelerle görüş engelleri…

 

Diyarbakır Barosu, TİHV, İHD, TTB, Hak İnisiyatifi, insan hakları haftasına ilişkin cezaevinde yaşanan hak ihlallerine yönelik basın açıklaması yaptı. Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı’nda yapılan ortak basın açıklamasını okuyan Baro Cezaevi Komisyonu Eş Başkanı Gizem Miran cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

Cezaevlerinin hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı yer olduğunu belirten Miran, cezaevlerinin her türlü insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin yapıldığı bir yer haline geldiğini söyledi. Yaptıkları raporları kamuoyu ile paylaşmalarına rağmen hapishanelerinin gerçeğinin değişmediğini ifade eden Miran, “Türkiye Hapishanelerinde, halen yoğun olarak ölümler, sevk ve sürgünler, işkence ve kötü muamele, tecrit ve izolasyon, ailelerle görüş engelleri, haberleşme haklarının engellenmesi, disiplin soruşturmaları gibi çok sayıda hak ihlali yaşanmaktadır” dedi. 

HAK İHLALLERİNİN ÇÖZÜMÜNE ÖNERİLER

Miran, cezaevlerinin yaşanan hak ihlallerinin çözüme dair şu önerilerde bulundu: “Ceza infaz memurları ve hapishane idarelerinin olumsuz ve hatta suç teşkil eden tutumlarının önüne geçmek için etkili bir denetim mekanizması oluşturulmalı; sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma yürütülerek cezasızlığın önüne geçilmelidir. Ana dilde savunma hakkının etkin şekilde kullandırılması sağlanmalıdır. Çocuk cezaevlerinin derhal kapatılarak, çocuğu topluma kazandırıcı alternatif modellerin tartışılması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir . Mahpus olan anneleri ile birlikte cezaevinde kalmak zorunda olan çocukların ihtiyaçları ve psikolojik durumları gözetilerek gerekli önlemlerin alınması ve çocuğun dış ortam bağının (kreş vb. sosyal ortamlar) engelsiz ve koşulsuz sosyal devlet ilkesi gereği sağlanması gerekmektedir. Hapishanelerin denetiminin ve şeffaflığın önemli bir unsuru olan baroların ve sivil toplum örgütlerinin hapishaneleri etkin bir şekilde ziyaretlerinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Hapishane koşullarında tedavi imkanı olmayan hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. Tecrit koşullarına son verilmeli ve hapishane koşulları düzeltilmelidir.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

İlişkili İçerik