HAPİSHANELERDEN YENİ HABERLER VE TUTSAKLARIN TALEBİ

-Ankara-Sincan F Tipi Hapishaneleri'ndeki bir grup politik tutsak, Balıkesir-Bandırma T Tipi Hapishaneleri'ne sürüldü.

-Tekirdağ F Tipi Hapishaneleri'nden bir grup politik tutsak, Edirne F Tipi Hapishanesi'ne sürüldü.
 
-Kırıkkale'den bir grup, Bolu-Düzce T ve F Tipi Hapishaneleri'ne  dağıtılarak sürüldü.
 
-Mardin, Muş ve Van'da bulunan tutsakların bir kısmı ise Kırıkkale F Tipi Hapishanesi'ne sürüldü.
 
-Diyarbakır D Tipi Hapishane'den yine bir grup politik tutsak önce Osmaniye T Tipi, ardından da İzmir-Şakran ve Balıkesir-Bandırma T Tipi Hapishaneleri'ne dağıtılarak sürüldü.
 
-Ağrı M ve Van F Tipi Hapishaneleri'ndeki bir grup politik tutsak Erzurum-Oltu Hapishanesi'ne sürüldü.
 
Çanakkale E Tipi Hapishanesi'ne sürülen 4 politik tutsağa ise; bodrum katında, tavanından sular akan bir hücre verildi. Tutsaklar yemeklerinden dahi, 'çöp' denecek türden maddeler çıktığını belirtiyorlar...
 
Onlarca tutsağın ise hangi hapishanelere sürüldükleri bilgisine henüz ulaşılamadı.
 
Tüm tutsakların talebi ise; bu sürgünlerle basın-yayın-görüş-mektup alma gibi en temel haklarının dahi gaspedildiği, bu yönlü yaşam koşullarının çok daha fazla zorlaştırıldığı, en azından bu uygulamaların tüm kamuoyuna sürekli duyurulması.
 
Bu amaçlı bilgi - haber toplama ve kamuoyuyla paylaşma çabamız sürecektir.
 
NOT: Gerçekleşen sürgünlerin ardından, Tutsak Adresleri Listemiz elimizden geldiği oranda yeniden güncellenmektedir.
http://gorulmustur.org/icerik/tutsaklar%C4%B1n-adresleri
 
GÖRÜLMÜŞTÜR EKİBİ
 

İlişkili İçerik