İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Yaşanan Hak İhlalleri ve Hukuksuzluklar

Şu an İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü bulunan ve ölüm orucu direnişi başlatma hazırlığında olan Cebrail Ancar’ın Ohal ile birlikte giderek artan baskı ve tecrit uygulamalarına maruz kaldığını belirterek; temel haklarının gasp edildiğini beyan etmiştir.

Kendisinin avukatıyla görüşme hakkı dahil, birçok hukuksal hakkı engellenmiş olup; bir grup gardiyanın sürekli artan fiziksel ve psikolojik baskılarını dava etmesine rağmen içeride görülen ve dışarıdan hükümlünün avukatının müdahil olamadığı duruşma kendisinin aleyhine sonuçlanmış ve hücre içinde hücre cezasıyla insan onurunu zedeleyen bir ceza ile karşı karşıya kalmıştır. Ceza İnfaz Kurumunun içeride süren baskıları gün geçtikçe artmakta olup bir an evvel Ceza Evi İnceleme Kurumları tarafınca işleme alınmalıdır.

Askeri nizam uygulamaları, zorla bayrak öptürme gibi ırkçı saldırılar, darp edilmeler, gardiyanların grup halinde fiziksel saldırı ve tehditleri, sözlü hakaretler, görüş sürelerinin ciddi manada minumum seviyenin altında tutulup sürekli bahanelerle engellenmeye çalışılması, kişisel eşyalara keyfi şekilde el koymalar, mektupların engellenmesi ve hükümlü tarafından talep edilen mazeretli nakil talep dilekçelerinin engellenmesi ve yalnızca gün içerisinde 1 saati bulmayan havalandırma hakkının dahi gaspı; bunlar kurumda yaşanan hak ve hukuk ihlallerinin yalnızca bir kısmı olup bu sorunların ivedikle incelenip çözülmesi gerekmektedir.

...

Kaynak: Bu rapor Cebrail Ancar'ın yakınları tarafından bize yollanmıştır.

 

İlişkili İçerik