Mehmet Yamaç: "Ölüme terk ediliyorum"

Tekirdağ F tipi hapishanesinde bulunan Sosyalîstên Şoreşgerên Kurdistan/Kürdistan Devrimci Sosyalistleri davasından hasta tutsak Mehmet Yamaç (Azad)'ın  iki yıla yakındır bulunduğu yerin "nemli ve rutubetli" olmasından dolayı sağlık sorunlarının yaşamını ciddi anlamda etkilemesi nedeniyle başka cezaevine nakil edilmesi gerektiğine yönelik raporu olmasına rağmen sevki yapılmıyor. Hastalığından dolayı tedavi amaçlı götürüldüğü Edirne Trakya Üniversitesi hastanesinde her gittiğinde faşist, ırkçı uygulamalara maruz kalmasından dolayı tedaviyi kabul etmediği bir yere keyfi bir şekilde Edirne'ye sevkinin çıkarılmasının 14 yıldır bilinçli şekilde tedavi edilmeyerek nasıl ölüme mahkum edilmişsek bugün de yine ölüme mahkum etmek amaçlı olduğunu belirtiyor.

Mehmet Yamaç (azad)  bu hukuksuzluk, zulüm karşısında "Ben insanım diyen tüm insanları bu zulme karşı duyarlı olmaya çağırıyorum" diyor. Mehmet Yamaç (Azad)'ın mektubu aşağıdadır.

...Tam bir hukuk skandalıyla karşı karşıyayım. Ben rahatsız olduğum için ve buranın havası nemli ve rutubetli olduğundan dolayı beni çok olumsuz etkiliyor. Bu iki yıla yakındır. Edirne Trakya hastanesine gidip geliyorum ama doktorların mesleki ahlak ilkelerine aykırı hareket ettikleri için tedaviyi kabul etmiyorum. Doktorlar ırkçı faşist tutumların içine giriyorlar. Onun  için vasim olan Uğur SAYAN arkadaşa tedavimin Van' da yapılması için Van F tipine sevkimi iste demiştim.

Uğur Adalet bakanlığına Van' a gitmem için dilekçe göndermişti. Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hüseyin PATIRAMAN tarafından buraya yazı gönderilmişti. 18/06/2012 tarihli ve 151  sayılı genelgenin ikinci Bölüm "Hastalık Nedeniyle Nakil" alt başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının "Hükümlü ve tutuklunun sağlık nedeniyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun  olmadığı kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği taktirde başka kurumlara nakilleri yapılabilecektir" diye belirtiyordu. Ben  de hastane sağlık kurulundan rahatsızlığımdan dolayı başka infaz kurumlarına nakli uygundur diye rapor aldım. Ve sevk dilekçesini yazdım sağlık kurulu raporuyla birlikte Adalet Bakanlığına gönderdim. Dilekçemde Edirne' de bana yaşattıkları zulmü hepsini anlattım ve hiçbir koşul altında Edirne'de tedaviyi kabul etmediğimi de bildirdim.

Ben sevkimi Van F tipi ve M tipi hapishanelerine istemiştim, ama Adalet Bakanlığı hiç talep etmediğim halde sanki benim talebimmiş gibi sevkimi Edirne'ye çıkartmış. Benim bilinçli bir şekilde ölüme terk edilmem anlamına geliyor. Bu hastalığımı daha da derinleştirmekten başka bir şey değildir. Şu ana kadar tüm sevk taleplerimi sudan bahanelerle reddediyorlardı. Eğer hastalık nedeniyle Van'a gitmek istiyorsan sağlık raporu al seni gönderelim diyordular. Ama raporu aldığım halde böyle vurdum duymaz da yaklaşmalarının altındaki neden bu 14 yıldır bilinçli olarak nasıl tedavi hakkımı gasp ettiklerinin en güzel göstergesidir. Bu sevkin iptali ve yanlışın düzeltilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yazdım ve sağlık raporunda birlikte uzun bir dilekçe yazıp Adalet Bakanlığına APS ile gönderdim bu tam bir skandaldır ve zulümdür. Ben insanım diyen tüm insanları bu zulme karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu bir insan hakkı ihlalidir. Bu insanlığa karşı suçtur. Düşüne biliyor musun bunlar kendi yayınladıkları genelgelerini bile bir işkence aracı olarak kullanıyorlar. Biz devrimci tutsaklar hiç bir zaman bu tür zulme karşı boyun eğmemişiz ve eğmeyiz. ben Veli Ağbaba ve Ertuğrul Kürkçü' ye de faks yazdım...

Mehmet YAMAÇ (Azad) Tekirdağ F tipi hapishanesi C/84

İlişkili İçerik