Tutsak Doktor Ayhan Kavak Yazdı: Bir Kitap... Dünya Şiiri...

"Zira şiir kristalize olmuş edebi verimlerin kraliçesidir. Sizler de bundan mahrum kalmamak için hemen Dünya Şiiri'nin arayışına girin derim."

AYHAN KAVAK

E Tipi Kapalı Cezaevi C-9

SİİRT

BİR KİTAP!

“DÜNYA ŞİİRİ, Akımlar-Manifestolar”

Kimi kitaplar vardır ki edebi derinlikten yoksun olmasına rağmen bilinçli bir şekilde magazinsel-sansasyonel bir olayla sonlandırılır. Böylelikle yapılan ‘PR’ çalışmasını, kitabın satış rekorlarına çevirmiş olurlar.

Kimi kitaplar da içerik ve edebi derinlik açısından paha biçilmezse de yayınlandığı anda okuru sınırlı kalır. Elbette geniş kesimlere ulaşmada da zamana yayılacak bir süreç ister.

Yazı kapsamında üstünde duracağımız, ikinci husustaki değerli kitaplardan birisidir. Yaba yayınlarından Ağustos 2014’te çıkmış “DÜNYA ŞİİRİ akımlar-manifestolar” adlı kitaptan söz etmekteyim.

1979 yılından beri çıkan Yaba Dergisi'nin 35. yılını taçlandıran bu derinlikli, Dünya şiir akımları ve şiir akımları ve şiir örneklerinden çevirileri kapsayan eserin başarısı, Yaşar Günenç’in dil yetkinliğini çeviri gücüyle birleştirmesinden almaktadır.

1945-2002 tarihleri arasında yaşayan Yaşar Günenç şiir çevirilerini, 1979 yılından bu yana çıkmaya devam eden Yaba Dergisi'nde yayınlatmaya başlarken; ileride çevirisini yaptığı şiirlerin bir kitapta toparlama tasarısını taşımaktaydı. Ne yazık ki tasarlanan böylesi kapsamlı bir kitabın çıkarılmasına Y. Günenç’in ömrü vefa etmedi. Bunun yerine Yaba Dergisi'nin yıllardır büyük emek ve fedakârlıkla çıkaran edebiyatın emekçisi Aziz Aydın Doğan’ın ahde vefasıyla gün yüzüne çıkarıldı.

İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve son olarak Yunanca'ya vakıf olan Yaşar Günenç’in orijinal dillerinden çevirdiği şiirleri kapsayan zengin içerikli bir kitap çalışmasıyla karşı karşıyayız. Aynı zamanda şair olan çevirmen, seçici davranarak, özellikle Türkçe'ye çevrilmemiş metinlere yönelmiştir. Bu gün dahi kapsam içinde yer alan kimi şair ve şiirlerin çevirileri yapılmamış olmasından dolayı ‘Dünya Şiiri’nin değeri daha bir anlaşılır. Çevirmen salt şiir çevirileriyle de yetinmemiştir, şairin şiir ekolünü, kimliğini ve tüm yönleriyle tanıklığını yaparak ufkumuzu enginleştirmektedir.

Dünya Şiiri, Kutsal Kitap’taki Süleyman’ın şarkılarıyla başlatılıp yeniçağa uzanan bir aralıkta seyreder. Bu açıdan, mevcut kitap salt şiir sevenler için değil, bilhassa akademisyenler için de kaynak kitap niteliğindedir. Oylum’lu bu çalışmada; Romantizm, Akımsızlar, Simgeciler, Unamistler, İzlenimciler, Gelecekçiler, Kübistler, İmgeciler, Dışavurumcular, Dada/ Üstgerçekçiler, Hermetikler,Ultraismo, Varoluşçular, Yeni Şiir manifestolarını da kitabın seyri içinde tanıma ve öğrenmeye sahip olacaksınız.

480 sayfalık kitap içerisinde, tanımlandıkları akımlar içerisinde sayısız şairlerin edebi yetkinliğinin tilmizi haline gelmiş şiirlerinden örneklerle zenginleştirilmiştir. Dünya Şiiri kitabı, büyük zorluklar içerisinde ısrarla has edebiyattan ödün vermemiş Yaba Edebiyat dergisine yakışır bir eser olmuştur. Zaten edebiyata gönlünü ve ömrünü adayan Edebiyatın İşçisi Aziz Aydın Doğan’a yakışan böylesi ince eleyip sık dokunan ve birike birike derya haline gelmiş bu değerli şiir çevirilerini bir kitapla taçlandırmaktı.

Yaba edebiyatın 35 yıllık serüvenindeki gönüllü emekçilerinden Yaşar Günenç daha önceden Yaba Yayınları'ndan çıkmış bir dolu çeviri kitabı mevcuttur. Bunlardan bazıları Orta Çağ Öyküleri/ Nefzaviden Öyküler (1990 Yaba); Ölümsüz Bakireler, Pierre Bourgea de (1993 Yaba); Çorak Ülke, T.S Eliot (2000 Yaba); Doğu-Batı Asur/Süryanilerin Kurduğu Urfa Akademisi, E.R Hayes (2002 Yaba). Ve en sonda Dünya Şiiri (2014 Yaba).

İşte başucu eseri diyebileceğimiz bu kitap, edebiyat ve şiirden yana meyil gösterenlerin mutlaka arayıp bulmalarını salık veririm. Zira şiir kristalize olmuş edebi verimlerin kraliçesidir! Sizler de bundan mahrum kalmamak için hemen Dünya Şiiri’ni edinmenin arayışına girin derim. Bunun için kıt kanaat olanaklarla edebiyattan, halktan ve insanlıktan yana tavrını ve çizgisini kalınlaştırmış Yaba Yayınları'na müracaat edin.  Keza Yaba Edebiyat dergisinin yanı sıra kaliteli yayınlara da ulaşmış olacaksınız, pişman olmayacağınızdan kuşkum yok. Zincir kitapçılara karşı böylesi dayanışmacı bir turum sergileme önem arz eder. Dayanışma içerisinde olalım ki tekellerin kitap üzerinde kurdukları tahakkümü yıkabilelim…   

Böylesi bir çalışmayı toparlayarak kitaplaştıran Aziz Aydın Doğan’ın emeğine sağlık! Daha nice yıllara Yaba Edebiyat!..

Dünya Şiiri

(Akımlar-Manifestolar)

Çev: Yaşar Günenç 

Editör: Aziz Aydın Doğan

Birinci Basım, Ağustos 2014

İlişkili İçerik