Makale

İktidara Adım Adım Adlı Kitaba Dair Birkaç Söz

FIDEL CASTRO İKTİDARA ADIM ADIM  

ADLI KİTABA DAİR BİRKAÇ SÖZ…

Derleyen Çeviren: Zeynep Türkmen

Yayınevi: Yeni Dönem Yayıncılık

Kısa bir süre önce elime ulaşan Zeynep Türkmen’in derleyip çevirdiği Yeni Dönem Yayıncılık tarafından yayımlanan Fidel Castro’nun “İktidara Adım Adım” adlı kitabını beğenerek okudum.

Kitabın içeriğine dair yorumlarıma geçmeden önce çeviri ve bu işin zorluğu üzerine ne çok emek ve çaba gerektirdiği konusunda birkaç cümle kurmak istiyorum.

Tutsak yazar Ayhan Kavak'tan kitap tanıtımı: “YARGILANAN İMGELER”

“Bir yerlerde ölüler üşüyorsa, başka yerlerde yüreklere ateş düşer. Sessizlik yürek yakar, umutlar üşür” diyen yazarın “Yargılanan İmgeler”ini bir hesaplaşma biçiminde ele almak kabil. Kimlerle hesaplaşma? Zulmetin zulmüyle, hegemonlarla, kemirgen sömürgenlerle, ırkçı-faşizan zihniyetlerle, insanlık ve emek düşmanlarıyla, adaletsizliği yaratan sistem ve daha nice kötülük odaklarıyla hesaplaşmak… Fakat bu da eserin konturlarını ifade etmede yetersiz kalır.”

KİTAP TANITIMI

“YARGILANAN İMGELER”, Hilmi Toy, Usar Yayınları

İçerde ve dışarda…

Hapishanelerdeki tecridin koyulaşmasıyla iş cinayetlerindeki astronomik artış ya da kadın cinayetlerinin, doğa kırımının zembereğinden boşalmış bir gözü dönmüşlükle hükmünü yürütmesi arasındaki ilişkiyi kurabildiğimiz oranda içerde de dışarda da hücreler yıkılacaktır!

Mürüvet Küçük

Tutsak yazar "Sadık Aslan ile Baştan Başa"

Ülkemizdeki ekonomik kriz -bekleneceği üzere- ilk önce kültür ortamını sarstı. Nitekim günlük gazetelerin tirajları yerlerde sürünüyor. Sinemalarda film seyretmek desen ateş pahası. Kitap alıp, okumak bile hiç kolay değil. Biraz da bu yüzden özellikle bizim cenahtaki yayınevleri, yeni kitaplar yayınlarken, üzerinde çok düşünüyor ve yayınlayıp yayınlamamakta kılı kırk yarıyorlar.

Cezaevlerinde ağır hak gaspları ve Sebahat Tuncel’in dilekçesi

Topyekun bir çürüme dört tarafımızı sarmış durumda. Cezaevlerindeki çürümenin en ağır sonuçlarla toplum hayatına etki ettiğini görüyoruz. Bu tahribata son vermek için ortak çözümler aramalı, birlikte mücadele etmeliyiz.

Sevilay Çelenk 04 Ağustos 2023

Cezaevleri, bu ülkede basitçe hapis cezalarının infaz kurumu olmanın ötesinde bir şey oldu hep. Hep fazladan bir şey söz konusuydu. İnsanlık onurunu zedeleyen, küçültmeye ve yok etmeye çalışan bir mekanizma bu kurumlarda hapis cezasına ek olarak mütemadiyen işlemekteydi.

Hapishanelerden haberler... Bodrum S Tipi’ndeki mahpusların kitap ihtiyacı var!

Bodrum S Tipi Cezaevi’nde tutulmakta olan Harun Kaya, 10 Temmuz 2023 tarihli faks mesajında şöyle diyor: “Yeni Yaşam gazetesine uzun bir süredir malum nedenlerden dolayı ulaşamıyor, okuyamıyoruz. Türkiye’deki mantalite böyleyken başta koşullarımız olmak üzere genel atmosferden, gündemlerinden anlamaya, okumaya çalışıyoruz. Yaklaşık 40 politik tutsak olarak yakın zamanlarda birbirinden farklı hapishanelerden buraya -Bodrum S Tipi Cezaevi’ne- sürgün getirildik. Morallerimiz iyi, politik duruşumuzu koruyoruz. Yeni cezaevi hallerini bilirsiniz.

Durumlara giren suçlar ve anlatıda hukuk

Kısaca; seçilmiş bir milletvekili görevi süresince hiçbir şekilde tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz ilkesi anayasal bir korumadır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'ne ait olan bir yetkiyi kullanamaz.

Fikret İlkiz İstanbul - BİA Haber Merkezi 17 Temmuz 2023

Çok kanlı terör eylemleri gerçekleştirdikleri halde yakalanması mümkün olmayanlar milletvekili olarak dünyanın herhangi bir parlamentosunda üye olabilir mi?

Yakalanması mümkün olmadığına göre; olamaz.

İçeride Dışarıda Şiddet: Feshane ve Hapishaneler

"19 küratör ve 300 sanatçının 400 eserle katıldığı sergilerin yer aldığı Feshane’deki açılışa ilginin yoğun olduğunu basından öğrendim. “Ortadan başlamak” adıyla açılan sergiler hakkında yazılanları okudum. Hemen hepsi olumlu, yapıcı kritiklerdi. Ama tabi sanata ve sanatçıya, özellikle muhalif sanatçıya tahammülsüz iktidar odakları rahatsız oldular. Feshane’yi basmaya geldiler. Arkasından kendilerine “sivil toplum örgütü” diyen “yandaş” gruplar sergiler aleyhine basın açıklaması yaptılar. Açıklamanın muhtevası daha öncekilerden farklı değildi.